Modern Stadstrafik nr 5/2017

Flopp i Århus

Invigning inställd i sista stund

En liten skara hade rest långt för att uppleva invigningen av den första moderna spårvägen i Danmark, Aarhus Letbane. Förväntningarna var stora, så besvikelsen blev desto större när
meddelandet i sista stund kom att trafiktillstånd inte kunde ges och att invigningen fick skjutas upp.
I sanning en antiklimax!
Läs mer: s 4-6

Tvärbanan förlängd

Klart till Sickla

Söndagen den 1 oktober  kunde allmänheten för första gången prova på att åka spårvagn till Sickla. Några timmar pendlade
spårvagnar på Tvärbanan mellan
Gullmarsplan och den nya ändhållplatsen intill Saltsjöbanans station. Kaffe, bullar, musik
och några högtidstal fulländade
evenemanget som både innebar
återstart av Tvärbanan och förlängning.

Läs mer: 8-9

Tvärbanan åter i trafik.

Nystart med förlägning

Nu är Tvärbanan i Stockholm förlängd, renoverad och har fått
tre nya vändspår. Dessutom har ett nytt signalsystem installerats
så att det tidigare vagnbytet i Alvik inte längre krävs. Det har
varit stora arbeten under avstängningstidens sex månader.
Passagerarna återvänder nu till Tvärbanan, som efter återstarten
trafikeras i 7,5-minuterstakt under större delen av trafikdygnet

Läs mer: s 10-13

I backspegeln

Stadstrafikresandets utveckling i Sverige under 70 år

Historien sägs aldrig upprepa sig, men när kollektivtrafik idag planeras är det trots allt bra att
känna till något om den historiska utvecklingen. Det ger nyttiga perspektiv på verksamheten och
säkert kan en del misstag undvikas.
Mats Améen har granskat hur vi reste kollektivt i landets städer förr i tiden och jämfört med dagens
bild. En titt i backspegeln ger nya perspektiv.

Läs mer: s18-19

Spårvägen i Lund

Spår av en blivande spårväg

Ingen tvekan om att det byggs spårväg i Lund! Sedan försommaren pågår spårvägsbygget längs hela linjen mellan Lund C och ESS. Modern Stadstrafik presenterar här några intryck från augusti och september. Nu börjar de första spåren komma på plats.

Läs mer: s 25-26

Light Rail Day i Århus

2017 års upplaga av Light Rail Day hölls i Århus. Det bjöds ett bra konferensprogram
med intressanta föredrag, och goda möjligheter att knyta kontakter inom spårvägsbranschen.
Den planerade utflykten på nya ”letbanen” fick dock inställas.

Läs mer: s 28-29

San Fransisco

Allt är inte vad det ser ut att vara

I San Francisco har trafikansvariga länge insett att äldre spårvagnar ger ett mervärde i gatubilden. Det gäller förstås kabelspårvagnarna, men även de konventionella spårvagnarna. Många av vagnarna kommer dock inte från de städer som de ser ut att tidigare ha rullat i. De flesta kommer från Newark och Philadelphia, renoverade för att ge illusion av att ha trafikerat olika städer i USA.

Läs mer: s 30-31

Trafikplanering i Rom

Trådbussar i med- och motvind

Det är inte lätt att hänga med i trådbussturerna i Rom. Många bussar anskaffas för flera linjer, bara en förverkligas. Ytterligare ett system planeras och fordon anskaffas, infrastrukturen kan bli klar efter tio år. De ursprungliga bussarnas batterier tar slut, trafiken ställs in. Nu finns trådbusstrafik igen – på den första linjen.

Läs mer: s 32-33