Modern Stadstrafik nr 3, 2024

Trafikplan 2040 i Zürich:
Bäst i klassen blir ännu bättre

I början av året fastställdes i Zürich en ny kollektivtrafikstrategi. Staden växer och stora utbyggnader av spårvägen planeras, med nya radiallinjer och tvärförbindelser

Spårvägen runt Paris innerstad:
Ska cirkeln slutas?

I Paris används spårvägar mest som tvärförbindelser och förlängningar av tyngre spårtrafiksystem.
Den senaste förlängningen väcker frågan om en komplett ringlinje

Kollektivtrafikens strömförsörjning:
Viktig del av gatans möblering

Att bygga ny spårväg i redan etablerad stadsmiljö innebär att nya stadsbyggnadselement
tillkommer. Inte minst gäller detta utformning av kontaktledningsanläggningar

Trådbussar i Mariánské Lázn?:
Småstad med stort trådbussnät

Vår resande trådbussexpert Nils Zimmermann här besökt kurorten Mariánské Lázn? i
Tjeckien, med åtta moderna trådbussar från 2020, i trafik på fyra linjer

Nya spårvagnar i Nantes:
Tiden går obevekligt vidare

I Nantes är det dags att pensionera den första generationens spårvagnar från 1984.
De nya vagnarna har givetvis lågt golv och avancerad formgivning

Veteranfordon i linjetrafik:
Här bevaras kulturarvet

Vår ständige globetrotter Leif Stolt ger några exempel på städer i världen där historiska
spårvagnar och bussar går i linjetrafik, sporadiskt eller mer reguljärt