Modern Stadstrafik nr 1-2, 2024

Spårvägsforum i Lund:
Avstämning och uppdatering

Hösten 2023 hölls Spårvägsforum i Lund. Under två dagar bjöds ett innehållsrikt och
internationellt program med föredrag om olika ämnen inom spårvägsbranschen.

Tredje gången gillt? Nytt spårvägsprojekt i Aachen

Det planeras en 20 km lång linje mot nordnordost, till en region tidigare full med gruvor och tung industri

Politisk Pejling i Stockholm:
Hur ska vi ha det med spårvägarna?

Det finns många frågetecken beträffande spårvägarna i Stockholm. En kväll i november 2023 fick ansvariga politiker stå till svars vid en utfrågning

Nya spårvägslinjen T12 i Paris: En äkta duospårvagnslinje

december 2023 invigdes i Parisregionen en ”riktig” duospårvagnslinje, en linje med tvåsystemsvagnar
som trafikerar både spårväg och järnväg, där det finns järnvägstrafik

Trådbusstäder i Slovakien: Fyra välmående och en tveksam

De flesta trådbussystem i Slovakien byggs ut och moderniseras sedan länge, med nya bussar och ny infrastruktur. Nils Zimmermann berättar

En av den nya tidens utmaningar:
Att köra batteribuss i Jönköping

Hur det är att köra batteribuss i stadstrafik berättar Ted Selander. Tid för laddning av batterier finns i planeringsprogrammet, men stämmer inte alltid med verklighetens behov

Nya tåget X15p på Roslagsbanan:
Trappa upp och trappa ned

Vår ständige globetrotter Leif Stolt fick denna gång nöja sig med en tur- och returresa till
Åkersberga. Det mesta föll i smaken, dock inte de många inre trapporna