Modern Stadstrafik nr 3, 2023

Ny spårväg i Tyskland?
Kiel planerar för ny spårväg till 2033

den nordtyska staden Kiel planeras efter utredning en ny spårväg med fyra linjer. Beslut
om detta fattades i Kieler Ratsversammlung i november 2022.

Spårvägar och folkomröstningar. En tveksam utväg

Är det bäst att i folkomröstning efterfråga medborgarnas inställning till ny spårväg? I regel
är det ett säkert sätt att begrava spårvägsprojekt, åtminstone i Tyskland

Ny spårväg i Uppsala?
Spårvägsfrågan berör inte spårvägen

Spårvägsplanerna i Uppsala rör om i politiken. Spårvägsfrågan rör dock inte spårvägen
utan hur mycket och var det ska byggas framöver, analyserar Thomas Lange

Harmoniska gaturum. Att skapa attraktiva städer

Vi har talat med Michael Diamant, som driver sajten New Traditional Architecture & Urbanism,
om attraktiv arkitektur, gatubilder, stadsplanering och bra kollektivtrafik

Nya spårvagnar till premiärstaden Nantes

61 vagnar i längden 46 meter har beställts från Alstom, av typ Citadis X05

Ny spårväg i Algeriet

Nyligen invigdes ny spårväg i Mostaganem i Algeriet, den sjunde nya spårvägen i landet

Spårvagnar med mängdrabatt

Alstom levererar 22 stycken 32-metersspårvagnar till Toulouse, Brest och Besançon

Spårvägen i Lund påverkar oskyddade trafikanter
mindre än befarat

Studier i Lund visar att nya spårvägen påverkar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
som fotgängare och cyklister mindre än befarat

Linjetrafik på vatten. Vatten kan också förena

Vår globetrotter Leif Stolt har provåkt färjor i olika städer och ger en rapport om linjetrafik
på vatten