Modern Stadstrafik nr 1-2, 2023

Trådbuss i Landskrona: Trafik till minst 2034

En tid såg framtiden dyster ut för Sveriges enda trådbusslinje, i Landskrona. Nu är trådbusstrafiken
säkrad fram till minst 2034 och fyra nya batteritrådbussar ska upphandlas

Kollektivtrafikresenärens vedermödor: Att knäcka koden

Olle Ek började under sina många resor notera all bristfällig information, vilket successivt
utvecklades och nu drivs som ”Stationsprojektet” hos organisationen Resenärerna

TVR rullar in i historien:
Caen och Nancy återgår till det klassiska

Den sista spårstyrda trådbussen av typ TVR har rullat i Nancy. Av detta har man där lärt sig att
det är bäst att satsa på det säkra och välbeprövade, liksom i Caen

Högskolestudier:
Erfarenheter från tysk praktikplats

Hur det är att ha en praktikplats vid ett tyskt konsultföretag, som i vid mening arbetar
med planering av kollektivtrafik, berättar Carl Henrik Linder

Spårfaktorn:
Nya resultat från Göteborg

en ny Trivectorstudie undersöktes spårfaktorn i Göteborg. Spårvägs- och bussresandet
utvecklades lika, men nivån på resandet visar en tydlig ”spårfaktor” för spårväg

Crossrail, Elizabeth Line, del 1:
En efterlängtad förbindelse öppnad

Den 24 maj 2022 fick allmänheten börja åka Elizabeth Line, Crossrail, i London. Reguljärtrafik
startade en vecka efter dåvarande drottningens invigning

Crossrail, Elizabeth Line, del 2:
Populär linje djupt under London

Vår globetrotter Leif Stolt har provåkt Elizabeth Line. Han frapperas över att anläggningen
är så handikappanpassad och att resenärerna är artiga mot äldre medtrafikanter