Modern Stadstrafik, nr 4 2023

Mer busstrafik gav färre passagerare

När bussar i april ersatte spårvagnar på linje 7 i Stockholm kördes 23 procent fler fordonskilometer,
men transporterades 23 procent färre passagerare

Ytterligare en linje i trafik på Bergen Bybane

Bybanen i Bergen har fått ytterligare en linje, således inte endast en förlängning av den
ursprungliga. Nyligen beslutades dessutom om ytterligare utbyggnader..

Spårvagnsmarknaden i världen mår bra

Världsmarknaden för nya spårvagnar är i förhållandevis god form, med omkring 6 000
enheter i order. Måttliga initiala beställningar men stora optioner noteras

Spårvägforum i Stockholm med rikhaltigt program

Vårens Spårvägsforum innehöll föredrag om Spårväg syd, hur nya spårvägar i huvudstaden
ska byggas, nya spårvagnstyper, lyckade spårvägssatsningar och mycket annat

Vill ha spårväg, inte bussbana

Politiker i södra Parisregionen ville inte skapa barriärer och valde därför modern spårväg
istället för förlängning av en befintlig bussbana. Linje T10 öppnades i juni.

Lilla Lidingöbron i juli 2023

Bildsvep från Lilla Lidingöbron den 10 juli 2023

Elbussar i Oslo respektive Stockholm: Skilda världar

I Oslo sätts under 2023 nästan 260 nya elbussar i trafik. I Stockholm skulle 190 nya
elbussar ha tagits i trafik, men får vänta. I Stockholm finns idag knappt 30 elbussar