Om

Svenska Spårvägssällskapet har passerat 50-årsstrecket! Den 5 december 2009 nådde vi dit. Som en del i ett omfattande jubileumsprogram förstärker vi nu medlemstidningen MfSS (Meddelanden från Svenska Spårvägssällskapet) med Modern Stadstrafik.  Detta är ett samverkansprojekt, som kommer att fylla ett tomrum i den svenska (och nordiska) facktidningsfloran. Utgivningen sker varannan månad med sex nummer per år från och med 2009.

Modern Stadstrafik är en oberoende facktidskrift, som regelbundet och systematiskt publicerar utveckling, trender och tendenser inom lokaltrafikområdet, både inom Sverige och i utlandet. Den är en kunskapskälla och ett stöd för beslutsfattare och andra intressenter som vill skapa opinion för effektiv lokaltrafik.

Publikationsfakta:
Modern Stadstrafik
Utges av Svenska Spårvägssällskapet, Falkenbergsgatan 2, 11521 Stockholm, Organisationsnummer 802002-7414

Utgivningsdagar torsdagar (kan variera en à två framåt eller bakåt): 4 februari, 24 mars, 26 maj, 1 september, 20 oktober och 8 december.

Projektledare och ansvarig utgivare: Thomas Lange, info@modernstadstrafik.se

Redaktör: Thomas Johansson, red@modernstadstrafik.se

Prenumeration: Modern Stadstrafik medföljer MfSS utan extra kostnad till medlemmarna i Svenska Spårvägssällskapet.
För medlemskap, se www.sparvagssallskapet.se/bli-medlem/

Separat prenumeration utan medlemskap kostar inom Sverige SEK 600:-. Till adress utanför Sverige SEK 700:-
Meddela namn, adress, postadress och e-postadress till info@modernstadstrafik.se får var och en som önskar prenumerera. Vi sänder årets tidigare utgivna ex och faktura.

Svenska Spårvägssällskapets bankgirokonto för prenumerationer är 5085-3993.

Tryckning: Larsson Offsettryck AB, Linköping
ISSN 0347-­6960