Om

Svenska Spårvägssällskapet har verkat i över 60 år. Som en del i ett omfattande jubileumsprogram förstärkte sällskapet medlemstidningen MfSS (Meddelanden från Svenska Spårvägssällskapet) med Modern Stadstrafik – en publikation  som fyller ett tomrum i den svenska (och nordiska) facktidningsfloran. Utgivningen sker med fyra nummer per år.

Modern Stadstrafik är en oberoende facktidskrift, som regelbundet och systematiskt publicerar utveckling, trender och tendenser inom lokaltrafikområdet, både inom Sverige och i utlandet. Den är en kunskapskälla och ett stöd för beslutsfattare och andra intressenter som vill skapa opinion för effektiv lokaltrafik.

Publikationsfakta:
Modern Stadstrafik
Utges av Svenska Spårvägssällskapet, Falkenbergsgatan 2, 11521 Stockholm, Organisationsnummer 802002-7414

Utgivningsdagar år 2023 torsdagar:
23 mars, 11 maj, 30 augusti, 16 november.

Projektledare och ansvarig utgivare: Thomas Lange, info@sparvagssallskapet.se

Redaktör: Thomas Johansson, Red Thomas Johansson

Prenumeration: Modern Stadstrafik medföljer MfSS utan extra kostnad till medlemmarna i Svenska Spårvägssällskapet.
För medlemskap, se www.sparvagssallskapet.se/bli-medlem/

Separat prenumeration utan medlemskap kostar inom Sverige SEK 600:-. Till adress utanför Sverige SEK 700:-
Meddela namn, adress, postadress och e-postadress till Infomaster, Sv Spårvägssällskapet för var och en som önskar prenumerera. Vi sänder årets tidigare utgivna ex och faktura.

Svenska Spårvägssällskapets bankgirokonto för prenumerationer är 5085-3993.

Tryckning: Linköpings Tryckeri AB, LTAB
ISSN 0347-­6960