Modern Stadstrafik nr 6/2017

Spårvägen i Lund:

Depå och vagnar är på gång

Till sommaren vet vi vem som få leverera de första sju spårvagnarna till Lunds kommande spårväg. För depån pågår processen med prekvalificering av möjliga anbudsgivare. Samtidigt pågår arbetet med den nya förbindelsen utmed hela sträckan. Längst ut på linjen byggs nu spårvägen på jungfrulig åkermark på skånska slätten; faktiskt ett blivande stadsutvecklingsområde. Läs mer: MS62017 s 4-6

Bussutveckling i Skåne

Eldrift är framtiden

Hos Skånetrafiken finns sedan många år elektriska bussar i trafik. Förutom trådbussar i Landskrona rullar batteribussar i Ängelholm och gashybridbussar på Malmöexpressen i Malmö. Snart kommer batteribussar också i Malmö och i Landskrona. Helsingborgsexpressen kommer att få någon form av elektriskt drivna bussar. Det stora frågetecknet är dock batteriernas livslängd. Läs mer: MS62017 s 12-14

Luxemburg – Litet land med mycket kollektivtrafik

Landet Luxemburg är litet men har väl utbyggd kollektivtrafik. Elektriska bussar från Volvo, både batteri- och laddhybridbussar, är i trafik, liksom dubbelledbussar från schweiziska Carrosserie Hess. Den nya spårvägen i staden Luxemburg bör vara i trafik när detta läses; en första etapp i den kuperade staden. Fler utbyggnader är på gång. PG Andersson reste dit och imponerades. Läs mer: MS62017 s 18-20

Spårväg City i Stockholm

Snart första spårläggning

Sergels torg–Klarabergsgatan har varit ett rörigt arbetsplatsområde i centrala Stockholm. Nu närmar sig tätskiktsarbetena slutet och de första rälerna kan läggas i de sedan lång tid färdiga betongrännorna. Första spårläggning planeras till februari 2018. Allt ska vara klart i tid till årsskiftet 2018-19. Läs mer; MS62017 s 22-24

Signalsäkerhetssystem och spårvägar:

Varför så svårt?

Varför är det så svårt med signalsystem, åtminstone i Stockholm? På vissa banor
tycks det fungera utmärkt, på andra inte, trots byte av system. Signalsystemen är
idag ofta orimligt tillkrånglade i förhållande till den enkla uppgift de egentligen ska
utföra! Det anser Lennart Pettersson med erfarenhet från 36 år i signalbranschen.
Dålig funktion och höga kostnader blir följden. Läs mer: MS62017 s 26-28

Nya trådbussar till Linz

Säkrast att satsa på beprövad teknik

Det var inte självklart att anskaffa nya trådbussar till den österrikiska
staden Linz när de gamla snart har tjänat ut. Hybridbussar övervägdes
som alternativ, men valdes bort, liksom diesel- och gasbussar.
Bättre att satsa på en välbeprövad teknik för helelektriska bussar,
som dessutom skulle vara i dubbelledutförande. Nu levereras efter hand
20 långa trådbussar av typ Van Hool Exquicity. Läs mer: MS62017 s 30-31

XL-bussar i Wien

Extra långa ledbussar ger kapacitet

I Sverige är det svårt att få tillstånd för enkelledbussar längre än omkring 18 meter, därför ser vi inte Mercedes Capacity i vårt land. I Wien sätts däremot ett antal 20-meters XL-ledbussar av modell Capacity i trafik för att klara kapacitetsbehovet på några tungt belastade linjer. Framkomligheten är inte något problem. Läs mer: MS62017 s 32-33