Modern Stadstrafik nr 4/2017

Äntligen!
Pendeltåg i världsklass i Stockholm!

Den 9 juli invigdes Citybanan, en sex kilometer lång pendeltågstunnel genom Stockholm, och två underjordiska pendeltågstationer där man enkelt kan byta till tunnelbanan. Den 10 juli fick Stockholms-regionen äntligen ett välanpassat pendeltågsystem, samtidigt som 330 tåglägen per dag försvann från ”getingmidjan”, Sveriges mest trafikerade järnvägs-sträcka.
Läs mer: MS42017 s 4-7

Dags att miljödeklarera fordonsbatterier!

En ny svensk studie över litiumjonbatteriers livscykel ur
ett miljöperspektiv avslöjar
att energiåtgången vid tillverkning
är mycket hög och att utsläpp av växthusgaser därför kan vara synnerligen påtaglig. Återvinning förekommer nästan inte alls.
Energieffektivare tillverkning, utan fossil-el, och återvinning värd namnet är några rekommendationer Läs mer: MS42017 s 12-15

Spårvägen i Lund: Försenad trafikstart

Nyligen kom information om att trafikstarten för Lunds nya spårväg försenas. Spårvägstrafiken startar först våren 2020, i stället för som planerat i september 2019. Det är bland annat depån som kommer att ta längre tid att färdigställa än vad som tidigare hade beräknats. Arbete pågår utmed hela sträckan; tracén syns tydligt i åkermarken längst ut på sträckan, nära Max IV och ESS.  Läs mer: MS42017 s 16-18

Batteribussar i Köln: Fungerar som tänkt, men långa laddtider

I Tyskland är intresset stort för batteribussar och antalet forsknings- och utvecklingsprojekt är obegränsat. Antalet batteribussar är dock litet, särskilt i proportion till hur mycket som skrivs om dem i fackpressen. I Köln finns sedan
en tid åtta bussar i trafik på en linje. Det tycks fungera utan större problem, men batteriladdning innebär en hel del improduktiv tid under trafikdygnet.  Läs mer: MS42017 s 20-23

Byggstart för HelsingborgseXpressen

Av de tre skånska spårvägsprojekten är det endast det i Lund som nu förverkligas. I Malmö rullar Malmöexpressens bussar sedan några år. I Helsingborg har byggarbeten för den kommande Helsingborgsexpressen inletts, ytterst
diskret utanför Knutpunkten. Också här blir det således busstrafik – i väntan på spårväg? Läs mer: MS42017 s 25-28

San Francisco: Många glada nostalgifärger

Gamla spårvagnar och bussar har ett stort värde för dagens kollektivtrafik, vilket många trafikbolag världen över har insett. Att köra museifordon för allmänheten drar uppmärksamheten till den moderna kollektivtrafiken. Principen har
drivits till sin spets av Muni i San Francisco, som tursätter färgglada ”gästspårvagnar” av gammal god årgång. Leif Stolt reste dit och dokumenterade. Läs mer: MS42017 s 32-33

 Mer från San Fransisco: Stor hänsyn till rörelsehindrade

Du som är ung och frisk ska lämna din sittplats till den som bättre behöver den. Så löd uppmaningen förr i tiden. Så fungerar det fortfarande i San Francisco, upplevde Leif Stolt under ett besök, där han förundrades över hur väl rörelsehindrade tas omhand i kollektivtrafiken. Varför anammar vi inte även detta USA-beteende? Läs mer: MS42017 s36-37