Modern Stadstrafik nr 1/2018

Spektakulär spårvägslänk öppnad i Zürich

I början av december 2017 var det folkfest på Hardplatz i Zürich för att fira invigningen av spårvägsförbindelsen över Hardbrücke, en tidigare stadsmotorvägsbro. Särskilt trafiklösningen när norrgående spårvagnar signalsäkrat passerar tvärs över fyra bilkörfält imponerar. Här är det ingen tvekan om vilken typ av transportlösning som prioriteras. Svenska trafikpolitiker och -planerare rekommenderas att resa till Zürich för att lära! MS nr 1-2018 11-13

Elbussar i Stockholm:

Stor utredning under två år

Elbussar ses av många som en dellösning på städernas miljöproblem. Frågan är vilken typ av elbussteknik som ska väljas. Batterier har lågt energiinnehåll jämfört med dagens bränslen som ska ersättas. Tråd är inte lösningen för alla linjer. I Stockholm utreds nu under två år elbussfrågan i grunden.

MS nr 1-2018 22-25

Franska Caen sade adieu till gummihjulsspårvägen

Detta sågs av vissa som framtidens spårvagnar, lika effektiva men till väsentligt lägre kostnad. Verkligheten blev precis tvärtom.
Tillverkaren Bombardier lade ned produktionen, trots att Caen ville köpa fler vagnar när passagerarmängden ökade. Efter endast 15 år är nu systemet nedlagt och ersätts med konventionell spårväg. MS nr 1-2018 s 28-30