Modern Stadstrafik nr 3/2017

Spårvägen i Lund:

Arbete pågår nu på många platser

Nu byggs för fullt på många platser i Lund. Det är den nya spårvägen mellan centralstationen och ESS som tar form. Svårighetsgraden varierar starkt utmed sträckan, från tät och komplicerad stadsmiljö nära centrum, till jungfrulig landsbyggd i yttre änden på linjen. Där planeras omfattande byggnation av bland annat bostäder vars invånare redan från början kommer att ha tillgång till snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik. Läs mer; MS32017 s 4-6

Om spårvägar runt Öresund

I mitten av mars höll föreningen Spårvagnsstäderna årsmöteskonferens i Helsingborg. Föredrag om nya spårvägar i Danmark imponerade,
liksom redovisningen från Lund. Läs mer: MS32017 s 10-12

Tvärbanan i Stockholm:

Långa avstängningar för stora arbeten

Just nu är det prövningens tid för alla dem som brukar resa med Tvärbanan i Stockholm. Trafiken är ersatt med buss under sex månader för att möjliggöra omfattande arbeten på banan. Nytt signalsystem och tre nya vändspår hör till de största arbetena. Spårbyten genomförs också, samtidigt som banan förlängs till Sickla station. Men busstrafiken är plågsamt långsam och oregelbunden. Läs mer: MS32017 s 14-16

Nytt BRT-projekt i Lyon:

Här får också bussar ta plats i staden

Den som i dessa dagar försöker ta sig fram på den viktiga huvudgatan Cours Lafayette i Lyon tror nog att där pågår ett spårvägsbygge. Men de omfattande gatuarbetena har som syfte att på en sträcka av 5,5 kilometer skapa egen färdväg för bussarna som tidigare fastnade i den täta biltrafiken. Nya buss- och cykelbanor, jämte breddade trottoarer, gör att det inte blir så mycket plats kvar för biltrafiken; oftast endast ett körfält i ena riktningen. Läs mer: MS32017 s 20-22

Spårvagnar i världen 2017:

Marknaden växer stadigt

Antalet beställda spårvagnar i världen har ökat under 2016, jämfört med året före. Däremot har antalet vagnar i option minskat något. Många nya tillverkare finns nu med i bilden, men de klassiska som Bombardier, Alstom och Siemens
håller alltjämt ställningarna. Läs mer: MS32017 s 24-27

Nu kommer den självkörande spårvagnen

Efter självkörande minibussar följer självkörande spårvagnar som ett naturligt steg; styrningen är ju redan säkerställd. Än så länge körs dock autonomt endast på depåområde. Inför UITP:s stora utställning i Montréal i maj visade Alstom i april några nyheter i Paris, bland annat den nyutvecklade elbussen Aptis. Läs mer>: MS32017 s 28-30

London:

Om att vända bussar på fel sätt

Leif Stolt återvände till sin favoritstad London och förvånades denna gång över hur föga passagerarvänligt kollektivtrafiken ibland fungerar. Att vända lokaltåg långt före ändstation är inte ovanligt; ibland utan förvarning, liksom att hoppa över stationer. Att vända bussar mitt på gator som är nästan lika breda som bussarna är långa tycks inte heller vara något att tveka inför. Läs mer: MS32017 s 32-33