Modern Stadstrafik nr 2/2017

Byggstart i Lund:

Nu är spårvägsbygget igång!

I mitten av februari togs det första, ceremoniella spadtaget för den nya spårvägen i Lund. Okonventionellt så tillvida att en rulle gräs drogs ut, för att symbolisera det stora inslag av grässpår som är aktuellt för den nya spårvägen.

Ceremonin bevistades av ett stort antal politiker och tjänstemän på olika nivåer lokalt, regionalt och nationellt. Sällan har så mycket vackert sagts om spårvägar. Andra veckan i mars 2017 påbörjades de egentliga markarbetena. Läs mer: MS 2, s 4-6

Göran Tegnér om Lidingöbanan via Lidingö centrum:

Anpassa nya Lilla Lidingöbron!

Nu startar en utredning om kollektivtrafikförsörjningen av Norra Djurgårdsstaden. Även frågan om enkel- eller dubbelspår på nya Lilla Lidingöbron ska behandlas. Dags att även anpassa nya bron till Lidingöbanan via Lidingö centrum, anser Göran Tegnér (L), med ett långt förflutet i kollektivtrafikbranschen. Läs mer: MS 2, s 7-10

Batteritrådbussar laddar vid körning

I mitten av februari presenterades i Esslingen erfarenheter av de fyra batteritrådbussar som har varit i trafik sedan maj förra året. Bussbatterierna laddas vid körning under trådbussledning vilket här sker i brant uppförsbacke. Färden fortsätter sedan i batteridrift på tämligen stigningsfri sträcka och i nedförsbacke. Trafikupplägget visar att tekniken hittills motsvarar förväntningarna. Läs mer: MS 2, s 14-17

Elbussar i Paris:

En stor utmaning väntar

Paris ska år 2025 busstrafiken till 80 procent vara eldriven och resten drivas med biogas. Batteribussarna
ska helst laddas nattetid i depå. Korta dagliga körsträckor och låg medelhastighet i den täta trafiken kan göra det möjligt
att uppfylla målen. Men det är en stor utmaning. Läs mer: MS 2, s 19-21

Italien – De paradoxala kontrasternas land

Att det kan vara stora ekonomiska skillnader mellan olika städer och landsändar inom samma land är nog bekant. Men att det är så stor skillnad mellan rika Milano och fattiga Palermo må förvåna, fast inte som man kanske först tror.
Palermo har en mycket modern spårväg, i Milano rullar åtskilliga spårvagnar från 1920-talet.

.

Barbados – Solenergi laddar batterier

I Bridgetown i soliga Karibien används små batteribussar för att transportera kryssningspassagerare inom hamnområdet. Minibussarna, i princip förlängda golfbilar, har solpaneler på taken för att ladda batterierna, som är
av klassisk blytyp. Körsträckan påstås då kunna förlängas med upp till 30 procent. Läs mer: MS 2, s 28-29