Modern Stadstrafik nr 1-2/2021

Bekymmer i Lund: Problemfyllt för spårvägen.

Bekymmer i Stockholm: Utebliven trafikstart till Bromma flygplats.

Ny finsk spårvagn utvecklad.
Kollektivtrafiken och pandemin.

Läs här, klicka på länken: https://www.modernstadstrafik.se/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/MS-1-2-2021-low.pdf

Spårvägsbekymmer nr 1:
Problemfylld trafikstart i Lund

Hjulplattor på flera vagnar gjorde att många vagnomlopp fick ersättas med buss……………… 4

Spårvägsbekymmer nr 2:
Utebliven trafikstart i Stockholm

Radiostörningar för flygtrafiken hindrade Tvärbanans start till Bromma flygplats…………….10

Ny finsk spårvagn

Den första av 29 spårvagnar för Joker-spårvägen i Helsingfors vintertestas nu………………..13

Spårvägsforum 2020: Tonvikt Göteborg

Inställt i mars 2020 i Göteborg, digitalmöte i november, med göteborgsprägel…………14

Trolleymotions kongress 2020: Tonvikt IMC och DC

DC betyder i det här sammanhanget Dynamic Charging, eller laddning under färd………8

Bergen: Många nya elbussar

102 nya batteribussar är under leverans och tio nya trådbussar har satts i trafik…………….23

Transportforum 2021: I skuggan av pandemin

Mötet hölls digitalt och frågor kring pandemin dominerade………………………………………………24

Kollektivtrafiken och pandemin

Peter Kronborg refererar hur pandemin har påverkat kollektivtrafiken……………………………25

Självkörande minibussar i Paris

I Paris fortsätter utvecklingen av självkörande batteridrivna minibussar……………………………28

Samordnad upphandling

Tre mindre städer i Tyskland samordnar spårvagnsupphandling, spårvägarna överlever…..30

Corona och trafikekonomi: Världsstäder utan kollektivtrafik?

Läget är allvarligt i New York och London; de kan bli utan kollektivtrafik i framtiden……..31

Att läsa + Mässor och konferenser
Angelägen litteratur med anknytning till kollektivtrafik och stadsbyggnad……………………………………………………………………………………………….…..34