Modern Stadstrafik nr 5/2021

Modern Stadstrafik nr 52021

Rapport från Riksrevisionen: Projekt stoppas alltför sällan

Stora infrastrukturprojekt blir ofta dyrare än förutspåtts. Många projekt blir väsentligt
dyrare än planerat men stoppas ändå inte

Stoppat spårvägsprojekt — Nu blev det alltför dyrt!

En brant backe stoppade ett lovande spårvägsprojekt i den franska staden Nancy, för andra
gången i trafikhistorien; förra gången för 43 år sedan, men fysikens lagar gäller alltjämt

Ny universitetsuppsats — Hur finasiera infrastrukltur?

Med en förändrad organisation för kollektivtrafiken och nya roller för aktörerna skulle
medel för infrastruktur bli tillgängligt, enligt en ny universitetsuppsats

Bränder i bussdepåer: Batteribussladdning misstänkt orsak

Tre häftiga bränder har på kort tid utbrutit i depåer vid tyska kollektivtrafikföretag. I samtliga
fall har batteribussar stått på laddning

Gemensam spårvagnsupphandling: Tre franska städer i samarbete

De franska städerna Brest, Toulouse och Besançon ska genomföra en gemensam spårvagnsupphandling som omfattar omkring 25 fordon.

Studieresa: Nya spårvagnar och elbussar i fokus

Nordic Light Rail Association genomförde en studieresa till Malmö, Lund och Göteborg.
Senaste kollektivtrafiknytt i respektive stad presenterades

Capri: Små bussar för små vägar

Fascinerande busstrafik på Capri där små bussar krävs på de smala och kurviga
vägarna, ofta med ett brant stup alldeles intill

Högtrafik: Tät trafik hela dagen

Covidpandemin har förändrat många resmönster. I New York är det nu i princip högtrafik
under hela trafikdygnet