Modern Stadstrafik nr 3/2021

Finska Tammerfors expanderar sin nya spårväg.

I lund körs hälften av avgångarna med buss.

Världsmarknaden för spårvagnar, ta del av den årliga sammanstäöllningen!

Läs här, klicka på länken: https://www.modernstadstrafik.se/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/MS-3-2021-low.pdf

Nya spårvägen i Tammerfors:
Byggstart för andra etappen

Trafikstart för första etappen planeras till den 9 augusti. Beslut har fattats att bygga vidare
västerut. Också här läggs stor vikt vid att skapa attraktiva gaturum…………………………………… 4

Spårvägen i Lund: Bussersättning tycks ha etablerats

Spårvagnarna rullar för det mesta på den nya spårvägen i Lund, men det tycks ha etablerats
som praxis att även tursätta bussar på linjen……………………………………………………………….12

Världsmarknaden för spårvagnar:
Pandemin förvirrar statistiken

På grund av pandemin fick många spårvagnsleveranser flyttas från 2020 till 2021. Därför
noteras 25 procent fler planerade leveranser nu jämfört med samma tid förra året……….14

Med spårvagn till Helenelund: Visioner för Kista

Alltjämt ingen trafik till Bromma flygplats men utbyggnaden av Tvärbanan mot Helenelund
pågår. Samrådstiden för sträckan Ärvinge–Kista centrum har avslutats…………………………….20

Ytterligare en spårvägslinje i Paris: Spårvagnen som sprider ljuset

Parisregionens nionde spårvägslinje är en del av stadsförnyelsen i sydost. Ljusdesign har
spelat en mycket stor roll för denna linje; en upplevelse särskilt i skymningen!………………..25

Stockholms nya tunnelvagn: Så få sittplatser lockar inte

Nya tunnelvagnstypen C30 är nu ett tämligen vanligt inslag på T-Bana 2 i Stockholm. Ett
fåtal sittplatser men desto fler ståplatser är ett kännetecken. Inte bra, tycker Leif Stolt….29

Corona och veterantrafik: Världsstäder utan museal trafik

Folksamlingar ska undvikas så museal kollektivtrafik tvingades upphöra i många städer, inte
bara i Sverige. På många håll är det tveksamt om trafiken någonsin åter startar……………….24

Att läsa + Mässor och konferenser
Angelägen litteratur med anknytning till kollektivtrafik och stadsbyggnad……………………………………………………………………………………………….34