Modern Stadstrafik nr 1-2 2022

Nya mål för Lidingöbanan?

Stockholms City och Lidingö Centrum

Lidingöbanan är ett av flera lätta spårtrafiksystem som överlevde 1960- och 70-talens nedläggningshot i Stockholm. Nu finns en modern bana med nya vagnar och en jättelik ny depå som endast delvis används för sitt ändamål.

En ny dubbelspårig bro mot Stockholm är under byggnad. Men Lidingö centrum angörs inte, och den utlovade sammankopplingen med Spårväg city ligger på is. Lidingös politiker verkar emellertid för att ändra på dessa missförhållanden.

Vänsterpartiet frågar:

Hur blir det med Spårväg City och Lidingöbanan?

Den ursprungligen förutsedda sammankopplingen av Spårväg city med Lidingöbanan ligger sedan länge på is, trots att all planering för den nya spårvägen och för Lidingöbanans upprustning utgick från att banorna ska hänga samman.

Nu undrar Vänsterpartiet i Region Stockholm varför inget händer.

Nya Lilla Lidingöbron

Dubbelspår ökar kapaciteten

Lilla Lidingöbron börjar närma sig fullbordan vad gäller betongstommen. I början av 2022 återstår den böjda spårvägsbron mot Torsvik. Sedan vidtar omfattande arbeten med övrig utrustning, inte minst dubbelspårsanläggningen som byggs med ballastfritt spår. Övergångsväxlar placeras på brobanan nära
Ropsten, där den befintliga terminalen ansluts med en S-kurva.

Äntligen en U-Bahn!

Karlsruhes nya kombitunnel invigd

I december 2021 invigdes i Karlsruhe en tunnel för spårvagnar under stadens största affärsgata, gågatan Kaiserstraße. Spårvagnar ska ju helst rulla på markytan, ty där finns passagerarna. I Karlsruhe blev dock här spårvagnarnas mängd ett problem, en följd av den sedan många år ständigt utbyggda trafiken med duospårvagnar. Å andra sidan fick också Karlsruhe äntligen en ”U-Bahn”.

Stor order på duospårvagnar

246 vagnar på ett bräde

Stora beställningar av spårvagnar är numera ovanliga i Europa. Därför lyftes i januari 2022 ett och annat ögonbryn i spårtrafikbranschen när det stod klart att 246 vagnar hade beställts från Stadler Rail och att ytterligare 258 fanns i option för leveranser till i första omgången sex trafikföretag i Tyskland och Österrike.

Spårvägen i Lund

Alltjämt gles spårvägstrafik

Viss besvikelse blev reaktionen i Lund när den nya tidtabellen för stadstrafiken presenterades. Medan busslinjerna återgår till turtätheten vid tiden före pandemin behåller spårvägslinjen den glesa trafiken – och vagnproblemen kvarstår.
Här får vi en kort sammanfattning av den senaste tidens utveckling, och därtill en gedigen tidsresa i bilder från tiden innan spårvägen fanns fram till idag.

Londons busstrafik 2022

Rullar Borismaster mot vägs ände?

Leif Stolt noterar att framtiden för ”framtidens buss” kanske blir kort. Ekonomin i den brittiska huvudstaden är kärv och tillåter möjligen inte nödvändig renovering av de över tusen avancerade
hybridbussarna.