Modern Stadstrafik nr 1/2017

Nya Lidingöbanan – Trångt vissa tider

Vid Lidingöbanan finns ett angenämt problem, och det är den bristande kapaciteten vid vissa tider på dygnet. Omkring 20 procent fler passagerare dagligen reser nu, jämfört med sista tiden med gamla banan och de gamla vagnarna.

Spårfaktorn? Kanske, eller så beror ökningen på den stabila trafiken och på ändrade trängselskatter. Fler spårvagnar behövs, vagnparken är knapp. Läs mer: MS 1-2017 s 6-9

Ny elbusstrageri i Zürich

Trådbussar är så välbeprövade och därmed föga innovativa att de nästan aldrig får förekomma i något forsknings- eller utvecklingsprojekt
– i Sverige!

Annat är det i Schweiz, där nu ett tvåårigt projekt inleds som syftar till att göra trådbussar mindre bundna till kontaktledningen.

Nya Swisstrolley plus kombinerar trådmatning med batteridrift, enligt konceptet IMC, eller Slide In. Läs mer MS 1-2017 11-13

Vilket är grönast – Spårväg eller buss?

Hur är det egentligen, är spårvägstrafik alltid mer ”miljövänligt” än busstrafik? Om man betraktar hela livscykeln,
med byggnation och drift under 30 år, visar spårvägen tydliga fördelar. Men det gäller att bygga med minimala koldioxidutsläpp.

En ny fransk studie har beräknat en fiktiv linje i Belgien. Resultaten skulle sannolikt bli annorlunda under svenska
förhållanden. Läs mer: MS 1-2017 s 16-18

Spårvägens kontaktperson hos Trafikverket

Trots många år inom den ”tunga” spårtrafikbranschen har Hans Råberg arbetat en hel del med spårvägar och till och med bidragit till att Tvärbanans förverkligades i Stockholm, då i egenskap av tjänsteman hos SJ! Idag är han kontaktperson för spårvägsfrågor inom Trafikverket. Läs mer: MS 1-2017 s 20-22

New Orleans:

Med spårvagnar som symbol för staden

Lite originellt för billandet USA är att kollektivtrafik kan bli symbol för en stad. Så är det exempelvis i New Orleans, som förutom för jazzmusik också är berömt för sina ålderdomliga spårvagnar.
Alla är dock inte gamla, åtskilliga är nybyggda i klassisk stil. Leif och Inger Stolt reste dit och blev väl omhändertagna. Läs mer: MS 1-2017 s 24-26

 

Slutet för ”Borismaster”?

Leif Stolt har i Modern Stadstrafik åtskilliga gånger berättat om den nya stadsbussen i London, littera LT, som snart finns i 1 000 exemplar. Det är en hybridbuss med många barnsjukdomar. Så många att den nye borgmästaren nu har bestämt att det inte ska bli några fler. Dyrt och dåligt, är en slutsats. En annan är att för många nyheter och ”innovationer” kan stjälpa ett bussprojekt. Läs mer: MS 1-2017 s 28-29