Modern Stadstrafik nr 6/2018

Nya spårvägar i Storbritannien.

Light Rail Day i Stockholm med internationell utblick.

Läs här, klicka på länken:

https://www.modernstadstrafik.se/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/MS-6-18-low.pdf

Light Rail Day i Stockholm:
Internationell samling

Light Rail Day har blivit en viktig samlingsplats för spårvägsbranschen. Nordiska delegater
sluter upp, liksom även de från övriga Europa. Mötena lockar såväl kommersiella aktörer
som företrädare för offentliga verksamheter. Detta ger spännande blandning på föredragen
och spänst i diskussionerna i pauserna däremellan. Nästa sammankomst är om ett år i
Köpenhamn…………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

Trolleymotion i Solingen: Nu är det IMC som gäller

Elektriska bussar är ständigt aktuella, forskningsmedel tycks finnas i oändlig mängd för
allehanda visionära projekt. Att kombinera batteri- och trådbussar kan vara en möjlighet,
främst för städer med kontakledning. Prag och Verona nyanlägger trådnät för så kallad
I MC-trafik, In Motion Charging, eller dynamisk laddning…………………………………………………………… 8

Ett kvartssekel senare:

Nystart för Storbritanniens
andra generationens spårvagnar

Det finns ett land där allt går lite trögt när det gäller byggandet av nya spårvägar och där
slutnotan ofta blir mycket dyrare än planerat. Fast utvecklingen går trots allt framåt. Landet
ifråga är inte Sverige, utan Storbritannien. Där har fem andra generations spårvägsprojekt
förverkligats mellan 1991 och 2004, sedan blev det stopp. Men nu byggs och planeras nya
sträckor, samtidigt som duospårvagnen äntligen blir verklighet i Sheffield…………………………… 12

15 år med trådbuss i Landskrona:
Pigg jubilar som inte firades

I höstas hade man kunnat fira 15 år med trådbuss i Landskrona, men jubileet passerade
utan all offentlig uppmärksamhet. Att trådbusstrafik är ett moget och välfungerande trafikslag
visar dock de gångna årens trafik; kanske alltför pålitligt och tryggt, alls icke innovativt
och visionärt. Därmed oftast utan intresse för den politiska världen. Men Landskrona var
först med laddning under tråd, här kallat Slide In, numera ofta In Motion Charging, IMC… 24

Cagliari: Ett litet, modernt italiensk trådbussystem

Leif Stolt besökte Cagliari på Sardinien och frapperades över hur modern trådbusstrafiken
är. Tillsammans med Landskrona är Cagliari en av de första städerna med batteriladdning
under färd……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

Att läsa + Mässor och konferenser
Angelägen litteratur med anknytning till kollektivtrafik och stadsbyggnad………………………………………………………….………………………………. 34