Modern Stadstrafik nr 1-3/2019

Hur ska elbussar komma in i Stockholmstrafiken?

Läs i detta nummer:

https://www.modernstadstrafik.se/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/MS-1-3-2019-low.pdf

Johan Larsvall, Idesign: Utgå från passagerarna!

Nordisk formgivning och nordiskt ljus är några av utgångspunkterna för företaget Idesigns
arbete inom kollektivtrafiken. Bland aktuella projekt noteras en nordisk spårvagnsdesign….4

Spårvägsforum i Uppsala:
Två dagar med sikte på framtiden

Uppsalas framtidsinriktade spårvägsplaner gjorde mötesstaden till rätt val, med utfärd till
intressanta målpunkter utmed de planerade linjesträckningarna…………………………………………8

Spårvägen i Lund:
Snabb utveckling ger allt mer spårvägskänsla

Reservera söndagen den 16 augusti 2020 för invigningen av den nya spårvägen i Lund!
Arbetet går fort och banan ska enligt tidsplanen slutbesiktigas i november 2019…………….. 12

Elbussar i Stockholm: Stor utredning föreslår stegvis introduktion

En stor utredning om eldrivna bussar i Stockholm rekommenderar stegvis introduktion,
med depåladdade bussar för ”röda” linjer, och kanske IMC-teknik för stomlinjer…………….. 19

Elbussar i Paris: Europas största beställning

Tre franska tillverkare får leverera mellan 200 och 800 batterifordon till Parisregionens
bussnät. Två av modellerna är tolvmeters standardbussar, den tredje Alstoms Aptis………… 25

Rapport från VTI: Hur bygger man bäst en spårväg?

VTI har presenterat underlag för kommande riktlinjer för spårvägar i Sverige. Underlagen
har samlats in i Sverige, Tyskland och Frankrike. ………………………………………………………………..26

Nytt planeringsverktyg för BRT: Hur klassificerar man BRT?

Ett examensarbete vid LTH presenterar ett nytt planeringsverktyg för BRT. …………………..28

Ständigt dessa hajpar: Från spårtaxi till självkörande bilar

Självkörande fordon har ersatt spårtaxi som hajp, kanske även inom kollektivtrafiken. ……30

Ståplatsvagnar: Nu ska vi tvingas stå i tunnelbanan!

Leif Stolt klagar över att nya vagnar till Stockholms tunnelbana har för få sittplatser. ……..32

Att läsa + Mässor och konferenser
Angelägen litteratur med anknytning till kollektivtrafik och stadsbyggnad…………………………………………………………………………………………………..34