Modern Stadstrafik nr 5/2018

Spårväg City i Stockholm: Klart till T-Centralen och ny spårväg i Uppsala tar form.

Läs här, klicka på länken:

https://www.modernstadstrafik.se/ms-5-2018-low/

Spårväg city i Stockholm: Klart till T-Centralen

Nu rullar spårvagnarna över Sergels torg och in på den bilfria Klarabergsgatan, fram till ändhållplatsen
T-Centralen, med goda bytesmöjligheter till både tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg. Den nya förbindelsen
kommer säkert att öka antalet passagerare på linje 7…………………………………………………………………4

Spårväg i Uppsala: Projektet tar form

Spårvägsplanerna i Uppsala har konkretiserats den senaste tiden. Staten medfinansierar en del av
projektet som totalt omfattar 17 kilometer dubbelspår och 20–30 spårvagnar. Spårvägen är en del av
Uppsalapaketet som omfattar flera stora infrastrukturprojekt……………………………………………………………. 8

Innotrans 2018: Tunnelbanor och elbussar

I september hölls järnvägsmässan Innotrans i Berlin. Som vartannat år visades spårfordon för stadstrafik
på utställningsspåren. Tunnelbanevagnar var särskilt synliga i år, medan elbussutställningen verkar ha
kommit för att stanna, som konkurrent till samtidiga nyttofordonsmässan IAA i Hannover…………….. 12

Spårvägen i Lund: Nya spår i nytt gräs

I Lund går byggnationen av den nya spårvägen raskt framåt. Spårläggning pågår på flera sträckor, och
det första gräset har kommit på plats. Samtidigt pågår förberedande markarbeten på andra avsnitt.
Under hösten läggs kryssväxeln vid Clemenstorget på plats………………………………………………………………. 20

Tvärbanans Kistagren: Mot Bromma flygplats!

I Stockholm byggs nu Tvärbanans Kistagren. Sedan årsskiftet arbetas på den första etappen som leder
till Bromma flygplats. Den långa bron vid Bromma Blocks står klar i råform. Kistagrenen kommer på
flera punkter att fundamentalt skilja sig från hittillsvarande tvärbanesträckor……………………………………. 24

Spårvägen i Århus: Nu trafik även till Odder

Efter en uppskjuten start hösten 2017 rullar nu spårvägen i Århus som planerat. Nyligen invigdes
spårvägstrafiken till Odder. Enligt nuvarande planer förväntas sträckan till Grenå kunna öppnas före
årets slut; ett ovanligt spårvägssystem på tidigare järnvägssträckor…………………………………………………….. 28

ITS 2018: Intelligenta trafiksystem kanske inte så intelligenta

Peter Kronborg besökte den stora världskongressen ITS i Köpenhamn. Många tror att intelligens i
detta avseende är detsamma som datorisering. Elementära trafikhistoriska kunskaper ger en annan
bild. Är självkörande bussar en återvändsgränd?…………………………………………………………………………………. 31

Batteribussar i Köln: Snabba, men stor vagnsreserv behövs

Leif Stolt besökte Köln och frapperades över hur snabba batteribussarna på linje 133 är. Men linjen
tursätts även av förvånansvärt många dieselbussar, och vagnsreserven är stor………………………………….. 32

Att läsa + Mässor och konferenser
Angelägen litteratur med anknytning till kollektivtrafik och stadsbyggnad………………………………………………………………………………………………………………… 34