Modern Stadstrafik nr 2/2018

Läs tidningen här: MS 2-18

Spårvagnsstäderna i Norrköping:
Småskalig inramning

I början av mars samlades i Norrköping många som är verksamma inom spårvägsbranschen till årsmöteskonferens i föreningen Spårvagnsstäderna. Flera av föredragen behandlade säkerhet och säker utformning av spårvägsanläggningar. Sidan 4.

Spårväg city: Komplicerat på Klarabergsgatan

Nu har de första spåren kommit på plats på förlängningen av Spårväg city till T-Centralen. Anläggningen byggs helt med lågprofilräl, också Klarabergsgatans kryssväxel. Området blir dessutom bilfritt vilket är smått sensationellt. Sidan 8.

Spårvägen i Lund:
Ny byggmetod ger grönt grässpår

Stora anläggningsarbeten pågår i princip utmed hela den blivande spårvägen i Lund. I centrum är det extra komplicerat eftersom det är så trångt. En för Sverige ny spårbyggnadsmetod används som ska garantera grönt grässpår. Sidan 15.

Förnyelse i Göteborg: M33, ny depå och nya spårlänkar

Snart kommer de nya spårvagnarna M33 till Göteborg. För att öka flexibiliteten i spårvägsnätet planeras nya spårlänkar. En ny bro till Hisingen är under byggnad och ska ersätta Götaälvbron. Ett mycket stort projekt är den nya depån i Ringön. Sidan 20.

Vantage i Manchester: Bussbana lockar bilister

De dubbeldäckarbussar som sedan två år pendlar mellan Manchester och Leigh i nordvästra England körs delvis spårstyrt på eget betongspår, delvis med ratten på gator och motortrafikleder. Kollektivtrafiken väster om Manchesters centrum lockar bilister. Sidan 26.

Självkörande buss i Kista: Mycket kvar att utveckla

Vi provåkte den självkörande bussen i Kista i norra Stockholm. Mycket långsam färd, ideliga stopp bakom parkerade bilar och tämligen kallt är bestående intryck. Sidan 30.

Miami: Bilstaden med avgiftsfri kollektivtrafik

Leif Stolt besökte Miami och förundrades över den förhållandevis goda kollektivtrafiken i den utpräglade bilstaden. Flera trafiksystem körs utan avgift. På flygplatsen beställde han med en knapptryckning transport på en automatbana, som vid en hiss. Sidan 31.

Att läsa + Mässor och konferenser

Angelägen litteratur med anknytning till kollektivtrafik och stadsbyggnad. Sidan 34

Läs hela tidningen här: MS 2-18