Modern Stadstrafik nr 4/2020

Lund – Sveriges senaste spårvägsstad

Tvärbanans Kistagren – Körklart till Bromma flygplats.

Batteribussar – det borde gå att köra längre.

Läs här, klicka på länken: https://www.modernstadstrafik.se/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/MS-4-2020-low.pdf

Sveriges nya spårväg: När Åsa-Hanna kom till Lund

Den 29 juli 2020 fick Sverige i praktiken en ny spårvagnsstad. Då levererades, efter en lång
transport från tillverkaren CAF i Spanien, den första spårvagnen till den nya spårvägen i
Lund. Andra vagnen kom någon vecka senare………………………………………………………………………. 4

Resandeutveckling i Sverige:
Störst ökning där det tidigare var lågt

Resandeutvecklingen i landet följer inte tidigare trender. De städer som tidigare ökade
mest, redovisar minskningar, medan städer som tidigare har legat lågt, nu ökar. Spårväg är
det trafikslag som ökar mest, främst i Stockholm……………………………………………………………….10

Tvärbanans Kistagren: Körklart till Bromma flygplats

Den 1 augusti återöppnades hållplatserna Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen. Några dagar
dessförinnan hade den första provkörningen på Kistagrenens nattetid genomförts fram
till den kommande första etappändhållplatsen Bromma flygplats………………………………………18

Spårvagnars livslängd: Skrotfärdiga duospårvagnar i Paris?

Enligt en intern rapport från regionens kollektivtrafikhuvudman kommer 15 Siemens
Avanto-duospårvagnar från 2006 att efter endast 17 års trafik snart att ersättas av 11
nybyggda Dualis-vagnar från Alstom. ………………………………………………………………………………….24

Batteribussundersökning: Det borde gå att köra längre!

En ny holländsk studie redovisar några erfarenheter från drygt 100 undersökta batteribussar
i trafik i landet, avseende främst energiförbrukning vid olika utomhustemperaturer och
dagliga körsträckor………………………………………………………………………………………………………………………………28

Rulltrappor i kollektivtrafiken: Vertikaltransport på gott och ont

Leif Stolt ägnar coronatiden delvis åt att filosofera över rulltrappors betydelse och utveckling
genom åren och på skilda platser i världen. Långa rulltrappor är inte ofarliga, får vi
bland annat veta……………………………………………………………………………………………………………………31

Att läsa + Mässor och konferenser
Angelägen litteratur med anknytning till kollektivtrafik och stadsbyggnad……………………………………………………………………………………….…..34