Modern Stadstrafik nr 3/2020

Dålig framkomlighet
för stombussarna i Stockholm.

Spårväg eller buss i Uppsala – det lutar åt spårväg. Världsmarknaden för spårvagnar – antalet ökar.

Läs här, klicka på länken: https://www.modernstadstrafik.se/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/MS-3-20-low-1.pdf

Trafikplanering i Uppsala:
Ska det vara spårvagn eller buss?

Nyligen presenterades en studie som utreder kostnader och effekter av ett spårvägs- respektive
ett busstrafiksystem. Om staden ska växa så krävs spårvägens kapacitet……………… 4


Bussplanering i Skåne: Elbussarnas antal ökar snabbt

Allt fler elektriska bussar kommer i trafik i Skåne. Vilka blir problemen med allt större batteribussflottor,
och hur bemästrar man dem? Vi frågar två veteraner på området……………10

Världsmarknaden för spårvagnar:
Svag ökning av beställningarna

För de kommande fem åren finns fasta beställningar för omkring 4 000 spårvagnar, en liten
ökning av antalet jämfört med samma tid förra året. ………………………………………………………………………14

Busstrafik i Stockholm: Stombusshaveri, vad behöver göras?

Ändå sedan starten 1998 har stombussarnas dåliga framkomlighet diskuterats.
Ändå är medelhastigheten, inklusive hållplatsstopp, fortfarande bara ca 14 km/h……………………………………19

Bussplanering i Paris: Väsentligt färre batteribussar än planerat

Enligt Plan Bus 2025 skulle bussparken till 80 procent ersättas av batteribussar, till 20
procent med biogasbussar. Men andelen batteribussar blir nu betydligt mindre……………….25

Bussplanering i Berlin: Stort elbussnät i väster

Få städer har genomfört en studie med sådant omfång och djup som Berlin.
Här planeras hela stadsdelen Spandau inom tio år ha enbart elektriska bussar i trafik……….26

Kollektivtrafik förr och i framtiden: Nya Slussen och Guldbron

I nya Slussen påminner det förenklade gatunätet om tiden före slusskarusellen,
men finns plats för ny spårväg?…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..30

Till och från flygplatser: Många olika lösningar och priser

Leif Stolt är av förklarliga skäl hemma för tillfället. Han gör en sammanställning av några
lösningar för hur resenärer kan ta sig mellan flygplats och intilliggande stad…………………….31

Att läsa + Mässor och konferenser
Angelägen litteratur med anknytning till kollektivtrafik och stadsbyggnad……………………………………………………………………………………………………..34