Modern Stadstrafik nr 5/2019

Spårväg City i Stockholm: Resenärerna
strömmar till!

Men glest med spårvagnar på Nordic Rail.

Tredje Metro-linje i Köpenhamn.

Läs här, klicka på länken:

https://www.modernstadstrafik.se/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/MS-5-19-low.pdf

Spårväg City i Stockholm: Fördubblat resande

Sedan förlängningen av Spårväg City i Stockholm, för ett drygt år sedan, har antalet passagerare
på linjen fördubblats vissa tider på året, så att kapacitetsbrist uppstår…………………..4

Nordic Rail i Jönköping: Var är alla spårvagnar?

Nu var det länge sedan riktiga spårvagnar visades på Elmia. Vart har lokal spårburen kollektivtrafik
tagit vägen? Det kunde man ibland undra på järnvägsmässan Nordic Rail………. 8

Tunnelbanan i Köpenhamn: Nu är tredje linjen invigd
I slutet av september invigdes Köpenhamns tredje tunnelbanelinje, Metrocityringen. Den
är en ringlinje, med mycket tät trafik, mellan två och tre minuters intervall……………………….14

Nästa Öresundsförbindelse:
Bygg ytterligare en järnväg!


Hur ska nästa Öresundsförbindelse utformas? Intressantast vore att på sikt bygga ytterligare
en järnvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn…………………………………………….. 20

Köpenhamns unika tunnelbanestruktur: Ringlinjer är undantag

Att driva en kollektivtrafiklinje i form av en ring kan vid första påseende tyckas genialt,
men visar sig i praktiken problematiskt. Därför finns ytterst få ringlinjer…………………………23

Sanningar inom kollektivtrafiken:
Vad är det som kostar?

På Kollektivtrafikdagen diskuterades ”Kostnadsbomben” i kollektivtrafiken. Men något
svar på hur bomben skulle kunna förvandlas till en hållbar lösning gavs ej……………………….24

Zürichmodellen: Ett gott exempel

Kollektivtrafiken i Schweiz största stad är i många avseenden en god förebild. Kollektivtrafiksatsningarna
kombineras med restriktioner för biltrafiken………………………………………………………..………………………….28

Ny trådbusslinje i Rom: Äntligen invigd, efter lång väntan

Leif Stolt reste till Rom för att inspektera den nya bussbanan som trafikeras med trådbussar,
som även kan framföras i dieseldrift. Den första av tre planerade linjer……………………32

Att läsa + Mässor och konferenser
Angelägen litteratur med anknytning till kollektivtrafik och stadsbyggnad…………………………………………………………………………….……………..34