Modern Stadstrafik nr 4/2019

Vem säljer spårvagnar i världen och vart? Omfattande analys i detta nummer.

Läs här, klicka på länken:

https://www.modernstadstrafik.se/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/MS-4-2019-low.pdf

Provtur i Södertälje: Nya Mercedes eCitaro

I mitten av augusti fanns möjlighet att provåka Mercedes nya batteribuss eCitaro i Södertäljes
backar. Leif Stolt tog en tur och samlade överlag positiva intryck……………………………. 8

Spårvägen i Lund: Ett grönt stråk genom staden

Varje gång man besöker Lund är det slående hur snabbt spårvägsbygget fortskrider. I
augusti var så gott som allt gräs på plats i spårområdet, liksom kontaktledningen…………….12

Världsmarknaden för spårvagnar:
Ett ganska bra år för affärer

Det blev sämre men på ett bättre sätt! Så kan man sammanfatta Michael Taplins årliga
analys av världsmarknaden för spårvagnar…………………………………………………………………………. 18

Ståplatsvagnar i tunnelbanan: Utreddes redan på 1960-talet!

Gamla misstag upprepas förvånande ofta. En förklaring är att nya generationer har grunda
historiska kunskaper. Se hur inredningen i Stockholms nya tunnelvagnar utformas ……….25

Spårvägen i Basel: Kör över alla gränser

Basels spårvägsnät är inte bara ett av Västeuropas mest utvecklade, med både stads- och
landsbygdstrafik, utan också världens mest internationella, med trafik i tre länder…………26

Tvärbanans Kistagren: Siktkörning och grässpår

Tvärbanans Kistagren kommer att siktköras mellan Bromma flygplats och Helenelund,
grässpår och ballastfritt spår introduceras, enligt nuvarande planering ……………………………29

Vägar på vattnet: Färjor som finns, och de som inte finns

Leif Stolt jämför färjetrafiken i London med den som drivs i Hammarby sjö i Stockholm.
Den senare finns inte, enligt SL:s reseplanerare som ger helt absurda reseförslag………….32

Att läsa + Mässor och konferenser
Angelägen litteratur med anknytning till kollektivtrafik och stadsbyggnad……………………………………………………………………………………………………..34