Modern Stadstrafik nr 4/2018

Barrlärfritt i Frankrike och Spårväg City når T_Centralen.

Läs detta nummer. Klicka på länken

https://www.modernstadstrafik.se/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/MS-4-2018-low-1.pdf

Spårvägen i staden: Barriärfritt i Frankrike

Måste man av säkerhetsskäl med staket inhägna spårvägar och därmed skapa barriärer i
stadsmiljön? Här finns olika uppfattningar. I ett aktuellt examensarbete har Ivan Forsman
djupstuderat fem franska spårvägssystem med syfte att analysera principerna…………………..4

Spårväg city: Snart dags för invigning

Sergels torg i Stockholm har länge varit en stor arbetsplats. I juni återinvigdes torget och i
början av september startar spårvägstrafik över den tidigare biltrafikplatsen…………………..10

Nordic Light Rail Association:
Nordisk förening för spårvägsutveckling

En ny förening för utveckling av spårvägar i Norden har bildats. Föreningen håller regelbundna
nätverksmöten och delar ut priser som stöd i form av stipendier och mentorprogram
för yngre personer som arbetar med Light Rail-projekt i Norden…………………………..12

Transports Publics i Paris:
Järnvägsstrejk och färre bussar

Stämningen på årets upplaga av Transports Publics i Paris var lika mulen som vädret. Tågstrejk
sedan två månader och färre utställda bussar än vanligt. Batteridrivna ledbussar, och
ett stort intresse för järnvägarnas framtid, och cykeltrafik, lättade dock stämningen……….14

Självparkerande buss: Världspremiär i Paris

I våras testades självparkering på en buss i den underjordiska depån Lagny, i Paris. Syftet är
att minska behovet av dyrbar yta för bussparkering…………………………………………………………..20

Bussförsök i Stockholm: Vad hände sedan?

Stockholm har en lång tradition av allehanda försök med alternativa drivsystem för bussar.
Ytterst få projekt har resulterat i något bestående. Det gäller även för de båda senaste,
laddhybridbussarna på linje 73 och provet med induktiv laddning i Södertälje………………….22

Vancouver 2018: Trådbussar i långa banor

Leif Stolt besökte Vancouver i Kanada och frapperades över den omfattande trådbusstrafiken,
med över 260 elbussar på 13 linjer. I centrum är trådnätet finmaskigt vilket gör det
möjligt att välja alternativa färdvägar vid eventuella hinder………………………………………………..27

Att läsa + Mässor och konferenser
Angelägen litteratur med anknytning till kollektivtrafik och stadsbyggnad………………………………………………………………………….………………..30