Modern Stadstrafik nr 2/2018

Läs tidningen här: MS 2-18

Årsmöte i småskalig omgivning

I början av mars samlades i Norrköping många som är verksamma i spårvägsbranschen till årsmöteskonferens i föreningen Spårvagnsstäderna. Flera av föredragen behandlade säkerhet och säker utformning av spårvägsanläggningar, i kombination med attraktiva stadsmiljöer. Det gäller att kombinera detta, utan att skapa barriärer i staden. Norrköping är ett gott exempel på detta.


Spårläggning i Stockholm:

Komplicerat på Klarabergsgatan

De första spåren är på plats i förlängningen av Spårväg city till T-Centralen. Anläggningen byggs helt med lågprofilräl, också Klarabergsgatans kryssväxel. Området blir bilfritt vilket är smått sensationellt, eftersom hela Sergel city en gång i tiden projekterades för just biltrafik och Stockholms innerstadsspårvägar togs bort eftersom de ansågs vara i vägen för biltrafiken.

Spårvägen i Lund:

Grönt grässpår med ny byggmetod

Stora anläggningsarbeten pågåri princip utmed hela den blivande spårvägen i Lund.
I centrum är det extra komplicerat eftersom det är trångt, det finns många ledningar
som ska flyttas, samtidigt som busstrafiken måste komma fram. Den nya bron för motorväg E22 kommer på plats under april 2018. En för Sverige ny  spårbyggnadsmetod används som ska garantera grönt grässpår. Läs mer:MS 2-2018 15-18


Förnyelse i Göteborg:

Nya spårvagnar, nya spår och ny depå

Nu kommer leveransen av de nya spårvagnarna till Göteborg allt närmare. De tio beställda tvåriktningsvagnarna kommer först, därefter de 30 enriktningsvagnarna.
För att öka flexibiliteten i spårvägsnätet planeras nya spårlänkar, bland annat i Engelbrektsgatan. En ny bro till Hisingen är under byggnad och ska ersätta
Götaälvbron. Ett mycket stort projekt är den nya depån i Ringön.


Vantage i Stormanchester:

Dubbeldäckare på betongspår lockar bilister

De dubbeldäckarbussar som sedan två år pendlar mellan Manchester och Leigh i nordvästra England hör inte till det vanliga. De bekväma fordonen körs delvis spårstyrt på eget betongspår, delvis med ratten på gator och motortrafikleder. Kollektivtrafiken väster om Manchesters centrum har förbättrats och lockar bilister. Läs mer: MS 2-2018 26-29

Miami – Bilstaden med avgiftsfri kollektivtrafik

Leif Stolt besökte Miami och förundrades över den förhållandevis goda kollektivtrafiken i den utpräglade bilstaden. Det finns flera trafiksystem som körs utan avgift, vilket man kanske inte förväntar sig i USA. På flygplatsen beställde han med en knapptryckning transport på en automatbana, som vid en hiss.