Modern Stadstrafik nr 4/2017

Äntligen! Pendeltåg i världsklass i Stockholm! Den 9 juli invigdes Citybanan, en sex kilometer lång pendeltågstunnel genom Stockholm, och två underjordiska pendeltågstationer där man enkelt kan byta till tunnelbanan....

Modern Stadstrafik nr 3/2017

Spårvägen i Lund: Arbete pågår nu på många platser Nu byggs för fullt på många platser i Lund. Det är den nya spårvägen mellan...

Välkommen!

Välkommen till Modern Stadstrafik, tidskrift för kunskapsförmedling och fördjupning inom stadsbyggnad och kollektivtrafik. Modern Stadstrafik Modern Stadstrafik är en från branschorganisationer fristående facktidskrift. Den...