Modern Stadstrafik nr 6/2016

LUNDALÄNKEN LÄGGS NED

Nu går Lundalänken i graven, kanske har den redan upphört när du läser dessa rader. Anledningen är att byggnationen av den nya spårvägen inleds och att bussarna därför inte längre kan trafikera bussbanan som har varit i drift sedan 2003. Lundalänken var från början projekterad för att kunna trafikeras med spårvagnar, vilket kommer att förverkligas inom några år. Läs mer: MS62016 s 4-7

Tvärbanan Kistagrenen — NU fyra anläggningsprinciper

Ytterligare en anläggningsprincip har nu definierats för den kommande Kistagrenen på Tvärbanan i Stockholm och grannkommunerna. Den avser passage över öppna platser med många fotgängare och begränsad biltrafik.
Här gäller trafik på de gåendes villkor, i mycket låg hastighet. Jan Stenbecks torg och Helenelund är aktuella platser. Läs mer: MS62016 s 14-17

Slide In-projektet i Landskrona avslutat. Men bussen rullar vidare.

I Landskrona finns sedan 2013 en trådbuss med ett extra stort batteri som medger körning upp till 20 kilometer utanför trådnätet. Bussen ingick i det så kallade Slide In-projektet som nu har avslutats.
Bussen har fungerat mycket bra under projekttiden och förblir i trafik i Landskrona
också framöver. Planer finns att utöka den elektriska busstrafiken i staden med fler liknande bussar. Läs mer: MS62016 s 18-23

Quebec — turistbusslinje 21 rekommenderas

Till Québec reser nog inte den som särskilt vill studera kollektivtrafik;
den starkt kuperade och historiska staden har andra värden. Turisterna har dock en
utmärkt sightseeingmöjlighet i form av busslinje 21 som passerar viktiga knutpunkter och populära turistmål. Att få tag på bussbiljetter tycks dock inte vara helt lätt. Läs mer: MS62016 s 27-29

Att åka buss i New York City

Att åka buss i New York hör inte till det lättaste, åtminstone vad
gäller att få tag på ett giltigt färdbevis. När ett sådant väl är i handen, har bussen gått för länge sedan. Att kortet i fråga dessutom måste fyllas i på ett visst sätt måste man ha läst på i förväg för att klara av.
Leif Stolt suckade och valde att åka tunnelbana istället. Den svenska huvudstadens biljettsystem är en barnlek i jämförelse. Läs mer: MS62016 s 30-32