Modern Stadstrafik nr 5/2016

ms5-2016-omslag

Spårväg City kan väckas till liv

Intressanta utredningar om kollektivtrafik i Östlig förbindelse i Stockholm har nyligen presenterats av Trafikverket och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Spårväg med koppling till Tvärbanan vid Sickla udde, vidare till Ropsten genom Norra Djurgårdsstaden är ett alternativ.
Samtidigt väcks frågan om Spårväg City till liv, liksom frågan om många andra spårvägssträckor i staden. Läs mer: ms52016-s-4-8

 

Färre spårfordon – flera elbussar

Innotrans, som äger rum i Berlin vartannat år, marknadsförs som den främsta internationella järnvägsmässan. Bland de fordon som visas på utställningsspåren finns alltid spår- eller tunnelbanevagnar. Fast färre i år. Däremot fanns fyra elbussar på plats. Samt flera hundra utställare inomhus i Public Transport-hallarna, som vanligt. Läs mer: ms52016-s-12-16

 

Elbussar i Umeå – del 2

De nyaste batteribussarna i Umeå är så tysta att pratande passagerare
störde vår ljudmätning! På ett elbusseminarium i Göteborg framkom att batteripriserna sjunker, men att exempelvis frågor om vem som ska äga laddningsanordningar och annat är oklart. Läs mer: ms52016-s-20-23

 

Prag – mycket historua och bra kollektivtrafik

Till Prag bör den resa som är historiskt intresserad, och även den som vill se hur en gammal stad kan modernisera och bygga ut spårvägstrafiken. Staden kan vara en förebild för trafikansvariga på andra håll där spårvägstrafik avvecklats eller reducerats. Läs mer: ms52016-s-24-26

 

Därför behöll Zürich son ovanjordiska spårväg

I förra numret beskrev Carl Henrik Linder sina trafikintryck från Zürich – han var mycket imponerad, inte minst av den omfattande kollektivtrafiken på gatunivån, med spårvagnar och trådbussar.

Här berättar Bo E Petersson hur det gick till när Zürich fick förkasta
planer på både tunnelbana och underjordisk spårväg. Läs mer: ms52016-s-27-29

 

Smala gator inget hinder för spårväg

Ibland framförs argumentet att ”här är för trångt för spårvagn”. Oftast är det precis tvärtom, när det är så trångt i en stad att bussar inte kommer fram, då är spårvagnen på sin rätta plats.

Leif Stolt reste till Antwerpen för att med egna ögon se hur smala gator och trånga gathörn spårvagnar kan passera. Spårvagnarna är smala, vilket kompenseras med det generösa längdmåttet. Läs mer: ms52016-s-30-33