Modern Stadstrafik nr 4/2016

ms4-2016-omslag

Demonstranter, elbussar och självkörande fordon

 

Transports Publics, Paris 14-16 juni 2016. Jämfört med förra upplagan 2014 var kollektivtrafikmässan Transports Publics i Paris riktigt internationell i år. Efter en mycket ”fransk” invigning med demonstranter från taxi- och kollektivtrafikbranschen fick besökarna se el- och hybridbussar från hela världen. Och färdas ombord på självkörande fordon. Men vart har spårvagnarna tagit vägen? Läs mer: ms42016-s-4-6

Elbussar i Umeå:

33 elbussar i trafik år 2020

I Umeå pågår sedan flera år en intressant utveckling av batteridrivna
elektriska stadsbussar. Målet är att år 2020 ha totalt 33 elbussar i drift, varav 24 ledbussar, för trafik på de tre stomlinjerna 1, 8 och 9. När målet är uppfyllt är 60 procent av Umeås bussflotta elektrisk. Totalt investerar Umeå kommun runt 200 miljoner kronor i elbussprojektet. Läs mer: ms42016-s-12-15

 

Varför ser Tvärbanan ut som den gör?

Tvärbanan är en välanvänd, effektiv och omtyckt förbindelse i Stockholm. Den påminner dock ofta om en liten järnväg, vilket kritiker anser gör att den är dåligt integrerad i stadsmiljön och att den skapar onödiga barriärer.
Varför blev det så? Vad driver planeringen i en viss riktning? Det har Vanja Westerlund belyst i ett aktuellt examensarbete vid KTH och Sweco. Läs mer: ms42016-s-16-19

 

Spårvagnar åter i Århus efter 46 år

Medan den svenska spårvägsdebatten känns tämligen seg noteras imponerande utveckling i vårt sydvästra grannland, Danmark. Flera städer återfår spårvägstrafik de närmaste åren. Första stad blir Århus, där spårvagnar åter rullar nästa år, efter 46 års frånvaro. Läs mer: ms42016-s-20-23

 

Zürich – alltid bäst i klassen

Carl Henrik Linder reste till Zürich och imponerades av kollektivtrafiken i staden. Han hade kameran beredd och fångade några intryck. Här är hans rapport med synpunkter som ofta jämför med svenska förhållanden. Res och lär, är hans kloka uppmaning. Läs mer: ms42016-s-24-28

 

Spårvägen höjer fastighetsvärden

God kollektivtrafik gör ett bostadområde attraktivt. Attraktiva områden brukar uppvisa högre fastighetsvården än mindre attraktiva. Så är fallet i södra London, särskilt utmed spårvägen Croydon Tramlink som invigdes år 2000, samma år – och med nästan samma vagntyp – som Tvärbanan i Stockholm. Utmed Tramlink har fastighetsvärdena stigit i snitt med 30–40 procent på två år.Läs mer: ms42016-s-30-33