Modern Stadstrafik nr 3/2016

ms3-2016-omslag

Nyheter och välbekant i Göteborg

Göteborgs senaste spårvägssträcka utgjorde lämplig omgivning till Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens. Föredragen presenterade dels intressanta nyheter, dels välkända åsikter inom spårvägsbranschen.

Föredraget om hur man väljer material, färg och form för att attrahera fler passagerare var nog ämnet som var mest avlägset en traditionell svensk spårvägskonferens. Läs mer: ms32016-s-4-7

Två lika men ändå olika elbussprojekt

I de tyska städerna Braunschweig och Esslingen finns intressanta utvecklingsprojekt med elbussar.

I den ena staden provas batteriladdning med hjälp av induktion vid några utvalda ållplatser. I den andra staden laddas elbussarnas batterier vid färd under trådbussledningarna.

Förluster vid energiöverföring och batterikapaciteter är några av frågorna som ska besvaras. Läs mer: ms32016-s-10-13

 

X60B – Nya pendeltågen för Stockholm

I april 2016 invigdes i Stockholm de nya X60B-pendeltågen. Totalt kommer 46 nya tågsätt att ersätta de sista X10-orna.

De nya tågen är enligt tillverkaren Alstom förbättrade
på över 150 punkter, jämfört med föregångarna X60. Tågen klarar ERTMS- signalering som planeras bli infört år 2023 på de spår som trafikeras av Stockholms pendeltåg. Läs mer: ms-32016-s-14-16

 

Spårvagnsbeställningar i världen 2016:

Färre beställningar men fler i option och planerade

Antalet beställda spårvagnar i världen har minskat under 2016 jämfört med samma tid 2015.
Däremot noteras en ökning av mängden vagnar i option och även vagnar som branschen förväntar sig kommer att beställas.

Vissa tillverkare har endast några få vagnar i beställning, andra stärker sin ställning genom omorganisationer och koncentration till transportsektorn. Läs mer: ms32016-s-20-21

 

Miami – staden byggd för bilar

Miami – kollektivtrafik med tvekan: Leif Stolt for till USA och besökte Miami, en stad byggd för bilar. Utan bil klarar man sig dåligt, trots att viss kollektivtrafik finns. En del äldre medborgare borde av hälsoskäl kanske inte fortsätta att köra bil, men konsekvensen skulle bli isolering och ett innehållslöst liv.

Höjda havsnivåer, en följd av global uppvärmning på grund av koldioxidutsläpp från
bland annat omfattande biltrafik, kan på sikt hota den låglänta staden. Läs mer: ms32016-s-26-27