Modern Stadstrafik nr 2/2016

MS2 2016 omslag

Transportforum 2016:

Sverigeförhandlingens höghastighetsjärnvägar och 100 000 nya bostäder var nog hetaste programpunkt på årets Transportforum.
Bland föredragen inom området kollektivtrafik dominerade som vanligt frågor om busstrafik, låt vara elektriskt driven. Läs mer: MS22016 s 4-7

Elbussar i Ängelholm

I slutet av januari invigdes batteribussarna i Ängelholm. De har byggts av det kinesiska företaget BYD, Build Your Dreams. Detta är faktiskt det största batteribussprojektet i norra Europa, om man beaktar antalet elbussar i proportion till hela bussvagnparken i staden. Fem bussar av åtta, drygt 60 procent, är nu elbussar. Läs mer: MS22016 s 8-10

Sverigeförhandlingen inledd

Sverigeförhandlingens storstadsdelar blev kända i början av februari.
För Skåne och Göteborg ingår flera spårvägsprojekt, för Stockholm överväger tunnelbaneutbyggnader, med Spårväg syd och Roslagsbanan till Stockholms centrum som möjliga undantag. Läs mer: MS2 2016 s 13-14

Stombusslinjer i Stockholm

Måttliga åtgärder ger stor effekt!

I en studie visas hur det med enkla och beprövade metoder skulle vara möjligt att utveckla ett attraktivt och välfungerande stombussnät för Stockholms län. Med måttliga åtgärder skulle nyttan bli mycket stor. Upp till 18 minuters restidsvinst beräknas på vissa förbindelser. Det gäller att använda vägnätet mer effektivt. Läs mer: MS22016 2 16-18

Bussbanan i Caen på sista versen:

ny grön spårväg tar form

I den nordvästfranska staden Caen ersätts en bussbana med spårväg under 2019. Då kommer en stor del av betong- och asfaltbanorna att ersättas med grässpår. Ytterligare en linje tillkommer. Den nya spårvägen kan byggas till mycket gynnsam kostnad eftersom det mesta av färdvägen kan återanvändas. Läs mer: MS2 2016 s 22-24

 

Trängselproblem i London:
Hur man undviker passagerare

Trängsel i kollektivtrafiken är ett vanligt fenomen världen över. I takt med inflyttning till städerna kommer den att öka framöver. I London är det extra besvärligt, vilket lett till en del märkliga åtgärder, rapporterar Leif Stolt, som även påpekar att liknande passagerarfientliga åtgärder kan noteras i Stockholm. Läs mer: MS2 2016 s 26-27