Modern Stadstrafik nr 1/2016

Omslag 1-2016

Spårvägsbeslut i Lund:

Blir Sveriges fjortoNde spårvägsstad

I rask takt före årsskiftet fattades i Lund en rad beslut som medför att den länge planerade spårvägen sannolikt kommer att byggas.

Efter att Trafikverket meddelat att Lund får bidrag för stadsmiljöutveckling kunde upphandling av bana och fordon inledas.

Byggstart planeras ske under 2016 och trafikstart sommaren 2019. Läs mer: S 3-5

Trådbussprojekt i Stavanger:

På väg mot Europas största BRT-system

Det blir ingen bybane i Stavanger, däremot en bussbana enligt riktlinjer för fullt tillämpad Bus Rapid Transit, BRT. För trafiken planeras dubbelledade trådbussar i huvudstråken.
Batteritrådbussar enligt principen Slide-In kan bli lösningen
för mindre belastade relationer.
Batteribussar, dagens hajp, ses inte som en realistisk lösning.

Läs mer: S 6-9

Nytt för Tvärbanans Kistagren:

Tre anläggningsprinciper

Den ursprungliga planeringen för Tvärbanans Kistagren i Stockholm föll inte politikerna i smaken: Mer spårväg, mindre järnväg och lägre kostnader, var budskapet.
Nu tänks nytt: spår i gatumiljö på reserverat utrymme blir en ny anläggningsprincip.
Internationella strömningar anammas, till fromma inte minst för stadsmiljön. Läs mer: S 13-19

Trafikutveckling i Österrike:

Spårvägen i Gmunden förlängs

Gmunden i Österrike har länge haft en av världens kortaste spårvägar: blott 2,3 km lång. Snart förlängs banan och kopplas på sikt samman med en regionalspårväg.

En gammaldags spårväg förnyas radikalt enligt moderna biltrafiksanerande principer. Läs mer: S 20-22

Light Rail Day i Köpenhamn:

Med mest tyska influenser

För femte gången genomfördes Light Rail Day, denna gång i Köpenhamn 9-10 november 2015.
Denna gång undrar vi om inte den tyska slagsidan bland talarna riskerar att ge dagen en alltför germansk image? Det hjälper inte att alla anföranden är på engelska.
Nästa övning hålls i Bergen i november 2016 – då efterlyses större europeisk bredd bland bidragen. Läs mer: S 26-29

Plan Bus 2025:

Diselbussarna borta från Paris inom tio år!

Trafikhuvudmannen i Paris har fattat ett rätt uppseendeväckande beslut: Alla dieselbussar i världsmetropolen ska vara borta
inom tio år. Istället gäller el- och gasdrift.

Stora förhoppningar ställs till batteribussar. De stora volymerna av fordon som blir aktuella förväntas driva utvecklingen
framåt och kostnaderna nedåt. Läs mer: S 30-33

Luftproblem i London:

Allt hårdare utsläppsKrav

London är känt för sin smog. Idag kommer den dåliga luften dock inte från koleldning utan från trafiken. Även utsläpp från bussar måste minska. I den nära framtiden blir det aktuellt med batteri- och gasdrift, jämte fortsatta försök med bränsleceller. Läs mer: S 34-37