Modern Stadstrafik nr 5/2015

MS 5-2015 omslagBybanen i Bergen: Effektivt spårvägssystem som ständigt växer

Bergens Bybane växer kontinuerligt, med förlängningar av både linjen och vagnar. Antalet passagerare ökar som en följd av detta och av de många nya etableringarna av olika slag utmed sträckan.

Bybanen är ett tydligt stadsutvecklingsverktyg. Nya bostäder och nya arbetsplatser lokaliseras i anslutning till hållplatserna. Läs mer: MS 5-2015 4-7

Trådbussarna i Bergen: Trafiksystemet som har nio liv

Bergens trådbussar har under decennier överlevt, mot alla odds.
Nu verkar framtiden ovanligt ljus. Anläggning och fordon har överförts till Bybanen AS och är därmed i goda offentliga händer.
Det finns planer att bygga ut nätet och att anskaffa nya trådbussar. Framtidens stadsbusstrafik är elektrisk, vilket stadens politiker tycks ha insett. Men frågan är om
trådbussar är tillräckligt visionärt. Läs mer: MS 5-2015 16-18

Hur man bygger en prydlig spårväg

Att låta endast de tekniska kraven bestämma utformningen av en ny spårväg blir aldrig bra. Det bästa är om teknik och gestaltning kan gå hand i hand. Tyska spårvägar gör ofta ett mycket tekniskt intryck, men det finns undantag, och de franska influenserna börjar ge resultat. Det är detaljerna som ger helheten. Läs mer: MS 5-2015 20-22

En spårväg med mycket grönt

Bordeaux är en av många franska städer med ny spårväg. Leif Stolt reste dit och fann en vacker stad med mycket för den konstintresserade. Spårvägstrafiken är dock lite förvirrande med både kortvändningar och linjegrenar i ytterändarna. Men APS fascinerar och de många grässpåren i centrum imponerar. Läs mer: MS 5-2015 34-36