Modern Stadstrafik nr 4/2015

Omslag 4-2015UITP i Milano 2015:

Elbussar dominerade

Nya varianter av elbussar dominerade utställningen vid den 61:a kongressen hos UITP. Om utlovade körsträckor på en och samma laddning stämmer i verklig drift återstår att se. Spårtrafiken var klent företrädd. Läs mer: Sid 4-7

Volvos batteribussar:

Nya möjligheter i stadsmiljön

Framtidens busstrafik i städer kommer att vara elektrisk, hävdas ofta. Ett fullskaleförsök med batteri- och laddhybridbussar pågår på en linje i Göteborg till 2018. Elektriska bussar öppnar nya möjligheter i stadsplaneringen, med busstrafik i känsliga områden, och inomhus. Volvo Bussar markerar vilja att gå från att vara leverantör av bussar till att bli leverantör av kompletta busstrafiksystem. Läs mer: Sid 12-15

Märklig elbussutredning:

Behövs Stockholms Handelskammare?

Att framtidens stadsbussar drivs elektriskt håller många med om, däremot inte att elbussar generellt kan ersätta spårvagnar, som hävdas i Stockholms Handelskammares elbussutredning. I den föreslås att Spårväg city ersätts med elbussar. I detta debattinlägg ifrågasätter spårvägens styrelseordförande Thomas Lange behovet av Stockholms Handelskammare. Läs mer: Sid 20-25

En utmaning:

Kontaktledningar i stadsbilden

I Sverige diskuteras förvånansvärt lite hur kontaktledningar för spårvägar påverkar gatubilden. I övriga Europa är frågan mer levande och har lett till både ledningsfria system och till helt stoppade spårvägsprojekt. Det finns några elementära estetiska regler att följa, utan att åsidosätta tekniska krav. Järnvägsteknik bör undvikas. Läs mer: Sid 26-29

Spårvagnsupphandlingar:

Lär av det förgångna!

De som arbetar med anbudsupphandling av nya spårvagnar har sju läxor att lära. Annars finns risk att misstagen från ett antal upphandlingar som genomförts de senaste decennierna upprepas. De nordiska länderna tycks alla ha samma problem. Läs mer: Sid 32-35

Batteriproblem

Miljöbussar med förhinder

Leif Stolt berättar om batteriproblem i London, Rom och Wien och sammanfattar att batteriteknik för bussar, såväl trådbussar som andra, har framtiden antingen bakom sig eller i en avlägsen framtid. Det gäller bara att ha skattebetalare som ställer upp. Läs mer: Sid 36-37

Comments are closed.