Modern Stadstrafik nr 6/2014

MS62014 omslagnågot snabbare – bättre regularitet i pilotprojekt i Stockholm

Stombussarna i Stockholms innerstad har alltid varit långsamma och haft dålig regularitet. Utvärdering av ett framkomlighetsprojekt visar att åtgärderna gav något snabbare trafik, bättre regularitet och mindre hopklumpning av bussarna. Läs mer: MS 6-2014 s 4-5

Light Rail Day 2014 – Nu mer urbanism, mindre teknik

Höstens Light Rail Day i Göteborg hade en bra blandning mellan tekniska frågor och stadsmiljöfrågor. En översikt över den aktuella spårvägsutvecklingen i Nordamerika överraskade nog en del åhörare. Också i billandet USA åker man spårvagn! Läs mer: MS 6-2014 s 7-8

Drivsystem för stadsbussar: Framtiden är elektrisk

Att framtidens stadsbussar kommer att drivas elektriskt tycks inte råda någon oenighet om. Frågan är bara hur elkraften kommer till bussen, och hur den hanteras i fordonet. Den svaga punkten är batterierna, både avseende energiinnehåll, livslängd och kostnad. Batteriutvecklingen de senaste hundra åren må ha varit omvälvande, men märks knappast i form av förlängd körsträcka. Läs mer: MS 6-2014 s 10-11

Spårvägstunnelbana i Madrid

I Madrid används spårvagnar som förlängning av tunnelbanelinjer och också som förbindelse mellan dem. Spårvägslinjerna har flera tunnelsträckor och går i övrigt på reserverat utrymme i marknivå.
Läs mer: MS 6-2014 s 26-27

Madrid Vodafone:

Allt går att sälja med mördande reklam

Att idrottsarenor får namn efter kända företag börjar bli tämligen vanligt. Leif Stolt har hittat en tunnelbanelinje i Madrid som kompletterats med namn och logotyp från ett telekomföretag. Läs mer: MS 6-2014 s 30-31

Londons nya tåg och bussar

I London är uppenbarligen intresset för kollektivtrafik betydligt större än i Stockholm. Hur ska man annars förklara de ingående tidningsartiklarna om nya tunnelbanevagnar, undrar Leif Stolt, som även noterar allt fler nya dubbeldäckare på gatorna.
Läs mer: MS 6-2014 s 32-33