Modern Stadstrafik nr 5/2014

MS52014 omslag

Spårväg, men på ett annat sätt!

Måste en ny spårväg vara dyr? Måste en billig spårväg vara dålig? Svaret är nej, på båda frågorna. Ett bra bevis är den nya spårvägen i Besançon som invigdes i augusti. Med konsekvent, hård, kostnadskontroll har ett nytt trafiksystem skapats som minst av
allt gör ett billigt intryck. Dessutom finns expansionsmöjligheter.  Läs mer: MS 5-2014 s 4-6

Innotrans i Berlin 2014 – En orgie i nya spårvagnar!

Ingen kollektivtrafikmässa slår den internationella järnvägsmässan Innotrans i Berlin när det gäller antalet spårburna fordon! Bland de 145 som presenterades den 23–26 september fanns ett tjugotal spårvagnar och tunnelbanevagnar. Läs mer: MS 5-2014 s 10-13

Mer om Innotrans i Berlin 2014 ˜ Marknaden svämmar över.

Innotrans i Berlin genomfördes senast år 2012. Sedan dess har det skett en tioprocentig ökning av antalet utställare och fackbesökare. Deltagande av internationella utställare ökade med fyra procent. Höjdpunkten i Innotrans 2014 var presentationen av 145 nya spårfordon på visningsområdet utomhus. Och 140 produkter gjorde sin världsdebut. Inte att undra på att ”alla var där”. Läs mer: MS 5-2014 s 20-22

Prisvärda spårvägar: Vad kostar en ny spårväg?

Kostnaden för nya spårvägar har på senare tid också i Frankrike kommit att uppmärksammas mer än tidigare. Ökande intresse för ”billiga” busslösningar gör dock att också spårvägsprojekt ställs på bantningskur. Det finns många möjligheter att spara utan att göra avkall på komfort eller säkerhet. Något att lära i Sverige!
Läs mer: MS 5-2014 s 24-26

Rom fascinerar och förvånar

Rom är en fascinerande stad, i många avseenden, inte minst när det gäller kollektivtrafik. Leif Stolt hittade både bra och dåliga egenheter, men även sådant som mest förvånar. En jämförelse med hemstaden Stockholm faller inte givet ut till den senares fördel. Läs mer: MS52014 s 33-35