Modern Stadstrafik nr 3/2014

Omslag 3-2014Dags för superbussarna!

Nu har Sverige en bussförbindelse som förhoppningsvis uppfyller de flesta kraven på BRT-trafik. Fordon med specifikt utseende, stor andel reserverad färdväg, signalprioritet och snabb på- och avstigning genom alla dörrar är några av grundkraven som skulle vara uppfyllda när Malmöexpressen startade i början av sommaren. Läs mer: Sid 4-6

Malmös linjenät tar form

Planering för ny spårväg i Malmö löper vidare. Nu har sträckorna för de första två linjerna utkristalliserats ur en mängd möjliga varianter. Arbetet och resultaten redovisas i en gedigen förstudie och planprogram för den första etappen. Läs mer: Sid 10-12

Alla stombussar ska fram!

Alla innerstadens stombusslinjer måste få bättre framkomlighet,
inte bara linje 4, anser (MP) i Stockholms stadshus, som
nyligen presenterade ett åtgärdsförslag. Läs mer: Sid 14-15

Tvärbana Norr – Utbyggnad med förhinder

Banbyggnationen av Solnagrenen på Tvärbanan i Stockholm har gått utan större problem, men nya signalsystemet är ordentligt försenat. Driftsättning av nya spårvagnstypen A35 har också givit vissa bekymmer. I augusti öppnas sträckan till Solna station. Läs mer: Sid 16-18

Vad händer i trafikpolitiken?

Modern Stadstrafik har intervjuat åtta ledamöter i trafikutskottet, för att höra vad riksdagspartierna har för framtidsvisioner i trafikpolitiken. Läs mer: Sid 21-23

Håll spårvagnarna igång!

Det enkla alternativet att beställa bussersättning vid spårarbeten tas numera till alltför ofta och lättvindigt. Men det finns en spårväg som upprätthåller de bästa traditionerna från förr! Här finns en del att lära för dagens spårunderhållare. Läs mer: Sid 30-31

Edinburgh – Äntligen trafikstart!

Efter många svårigheter och rejält överskriden budget, jämte avkortad linjesträckning jämfört med ursprungliga planer, annonseras nu trafikstart för den nya spårvägen i Edinburgh till lördag den 31 maj. Men prislappen förskräcker: motsvarande 8,5 miljarder svenska kronor för drygt 14 kilometer sträcka. Läs mer: Sid 33-35