Modern Stadstrafik nr 2/2014

MS 2-14 omslagSpårvägar och grönstrukturer

Sällan diskuteras spårvägens funktion i relation till stadens gröna ytor, med undantag för frågan om grässpår eller inte. Nu finns en grundlig genomgång av hur spårvägens egenskaper kan förstärka stadens och de gröna strukternas samspel, med syfte att skapa en attraktiv stad, i kontrast till den bilorienterade staden.Läs mer: Sid 4-5

Snabbare busslinje 4 i Stockholm

Ökande antal passagerare, ökande biltrafik, jämte tveksam prioritet i trafiksignalerna leder till långsam och föga attraktiv busstrafik. Nu provas ett antal åtgärder på Stockholms stombusslinje 4, med syfte att höja reshastigheten och undvika hopklumpning av bussar. Om försöket slår väl ut, kan åtgärderna permanentas. Läs mer: Sid 12-13

Frankrikes längsta duospårvägslinje

I februari invigdes duospårvägstrafiken på en lång sträcka norr om den franska staden Nantes.Men duospårvagnar och konventionella spårvagnar använder skilda spår på sträckan närmast Nantes. Trafikslagets grundprincip tillämpas inte. Läs mer: Sid 17-18

Långsam utveckling av duospårvägar i Frankrike

Utbyggnaden av duospårvägar går inte så fort i Frankrike som förespeglades för ett drygt decennium sedan. De förbindelser som förverkligas uppfyller oftast inte heller den grundläggande principen för trafiksystemet. Spårkoppling och blandad trafik tåg/spårvagn undviks. Duospårvagnarna körs sällan in till stadscentrum. Läs mer: Sid 20+22

Ny spårväg i Karibien

Att ny spårväg kan användas som verktyg för stadsförnyelse och som ett positivt laddat varumärke för stadens ambitioner att vara attraktiv är bekant. Principen har anammats i Oranjestad på den lilla ön Aruba i Karibien. Här används den nya spårvägen också för att transportera kryssningsturister till affärerna i centrum. Läs mer: Sid 28-29