Modern Stadstrafik nr 1/2014

Omslag MS 1-2014Var är spårvagnarna?

Traditionsenligt möttes i januari de som är verksamma inom trafikbranschen, i bredaste mening, vid Transportforum i Linköping. Trafikslag på väg, vatten, spår och i luft dryftades i föredragen. Inom kollektivtrafiktemat dominerade som vanligt frågor som rör busstrafik.

Spårvägsfrågor tycks åter ha minskat i betydelse. Läs mer Sid 4-5

Med Spårvagnsstäderna i Linköping

Spårvagnsstädernas höstkonferens 2013 bjöd på ett rikt utbud av föredrag, kompletterat med en utflykt till platsen för den kommande järnvägsstation vid Ostlänken.

Aktuell information om spårvägsplaner i Skåne, jämte presentation av pågående spårvägsutbyggnader i Danmark samt ny information om parkeringsfrågor hörde till de extra intressanta föredragen. Läs mer Sid 6-8

Helsingborg–Höganäs på spåret

En ambitiös förstudie som behandlar spårvägsförbindelsen Helsingborg–Höganäs presenterades under hösten. Både den regionala banan och spårvägen i Helsingsborgs stad beskrivs. För närvarande sammanställs synpunkterna efter remisstidens slut. Sid 12-14

Osnabrück satsar elektriskt

I slutet av förra året presenterades en utredning om framtidens kollektivtrafik i den tyska staden Osnabrück. Dagens dieselbussar ska ersättas med elektriskt drivna fordon, varvid spårvagnar och trådbussar ses som de båda huvudalternativen. Läs mer: Sid 20-22

Ny spårväg i Le Havre

I december 2012 återfick även den franska staden Le Havre spårväg. Två linjer knyter centrum samman med viktiga målpunkter som stationen, universitetet och flera förstäder.

En längre spårvägstunnel har dock gjort spårvägen till en av de dyrare utanför Parisområdet. Med 56 000 passagerare per dag är den dock väl motiverad. Läs mer: Sid 28-30