Modern Stadstrafik nr 5/2013

Omslag 5-2013Ytterligare en trådbuss till Landskrona

Sedan slutet av sommaren finns fem trådbussar för trafik i Landskrona.
Den femte har ett avancerat batteri för körning bortom kontaktledningen. Bussen ingår i ett europeiskt forskningsprojekt. Den har imponerande prestanda vid batteridrift, men är tämligen tung vilket begränsar passagerarkapaciteten. Läs mer: Sid 3-4

Ulvsundadepån tar form

Ulvsundadepån för Tvärbanan närmar sig fullbordan, före utsatt tid och till lägre kostnad än som budgeterats. Driftsättning planeras till januari 2014, men de första vagnarna kan komma att tas in tidigare. Läs mer: Sid 10-11

 

Reguljära spårvagnar trafikerar nu Solnagrenen

Nu är trafikstarten på Tvärbanans Solnagren avklarad. Inledningsvis
körs trafiken separerad från övriga Tvärbanan, med byte i Alvik för genom-resande passgerare. Full genomgående trafik på hela Tvärbanan planeras
från augusti 2014. Läs mer: Sid 14-15

 

Med spårvagn även till Gärdet

Planeringarbetet med Spårväg City går vidare, nu senast med järnvägsplan för delsträckan Djurgårdsbron–Lindarängen, där en temporär ändhållplats kan anläggas, innan sträckan till Ropsten, genom Norra Djurgårdsstaden, har fastställts. Läs mer: Sid 18-19

 

Åter släpbusstrafik i Sverige

Att koppla en släpvagn efter en buss när det är många passagerare
som ska med är en intressant lösning på problemet med stora variationer i passagerarbelastning i busstrafiken. Ett släpbusståg provas sedan slutet av sommaren i Kristianstad. Läs mer: Sid 26-27

 

”Borismaster” i reguljärtrafik i London

I London kommer nu allt fler av de nya dubbeldäckarna, litt LT, i drift, ibland kallade ”Borismaster”, efter borgmästaren som drev bussprojektet. Leif Stolt har provåkt den nya hybridbussen, som går mjukt, men är rätt bullrig, och varm på sommaren. Läs mer: Sid 30-31

 

Prenumerera?

 

https://www.modernstadstrafik.se/prenumerera/