Modern Stadstrafik nr 3/2013

MS 3-2013 omslagSpårvagnsbrist i Göteborg. Det är svårt att hävda att spårvagnarna M32 har varit en fullständig succé i Göteborg. Senaste bekymret är uppdagade rostskador som medförde att större delen av vagnparken fick stanna i vagnhallarna strax efter nyår.
Situationen innebär ytterligare trafiktid för veteranspårvagnarna M28 och M29, vilka nu delvis går som enkelvagnar för att kompensera kapacietetsbristen.. Läs mer(utdrag): MS 3-2013 s 4-5

Med hybridbussar till Masthugget. Sedan en tid finns en ansenlig flotta hybridbussar i trafik i Göteborg; 25 parallellhybrider från Volvo Bussar trafikerar bland annat den backiga linjen 60 upp till Masthugget. Nästa utvecklingssteg är introduktion av plug-inhybridbussar Läs mer (utdrag): MS 3-2013 s 10-11

Strukturerat i Karlstad! Strukturerande kollektivtrafik påverkar etablering av bostäder och arbetsplatser. Detta är särskilt tydligt vid spårtrafik, men även vid busstrafik med någon form av infrastruktur. I Karlstad planeras nu en bussbanelösning genom staden, en form av BRT dock i europeiskt format. Särskilt komplicerat är att etablera banan genom och mellan förorter från 1970-talet, helt planerade för biltrafik. Läs mer (utdrag): MS 3-2013 s 16-17

Är spårvagnar farliga? Vid ett nytt spårvägssystem kan under den första trafikmånaden ett trefaldigt antal olyckor noteras, jämfört med vid ”mogna” system. Den statistiken för nya spårvägar antyder felaktigt att spårvägens säkerhet skulle vara dess akilleshäl. I verkligheten drabbas spårvägstrafik hälften så ofta av olyckor som busstrafik. Läs mer (utdrag): MS 3-2013 26-27

Undvik proprietära system! Att anskaffa konventionella spårvagnar eller bussar innebär oftast inga problem, trots att de kan innehålla patenterade detaljlösningar.
De erbjuds på en öppen marknad med många tillverkare.
Svårigheterna hopar sig när udda trafiksystem köps från en enda möjlig leverantör, som har patenterat alla, eller vissa, nyckelkomponenter. Extra problem uppstår när tillverkning upphör. Leif Stolt förklarar varför proprietära system måste undvikas. Läs mer (utdrag): MS 3-2013 s 31-32