Modern Stadstrafik nr 2/2013

Omslag 2-13Stockholm-Lidingö: Spårväg City tar form. Det är i Lidingö som de första förändringarna kommer att ske inom projektet Spårväg city. Banan stängs till sommaren inför upprustning och utbyggnad till dubbelspår på vissa sträckor. Ny depå och nya spårvagnar av typ A36 tillkommer. Om drygt fem år kommer ny spårväg till Ropsten och kopplas till Lidingöbanan. Läs mer(utdrag): Sid 4-6

Nya Tramlink från Vossloh. Antalet spårvagns-tillverkare ökar, på tio år har antalet fördubblats. Tramlink är en ny hellågolvsspårvagn, som erbjuds av en av de ”nya”, Vossloh. Men i koncernen ingår flera välrenommerade veteranföretag, exempelvis Kiepe. Läs mer (utdrag): Sid 8-12

Stockholm-Sundbyberg-Solna: Ny tidplan för Tvärbanan.  Det nya signalsystemets försening medför att en ny tidplan för Tvärbanans förlängning till Solna centrum har utarbetats. Inledande trafik på Solnagrenen planeras från oktober i år. Läs mer (utdrag): Sid 14-16

Kan Teneriffa kan Malmö – eller Uppsala! I Santa Cruz på Teneriffa finns en spårväg som är ytterst kontinentaleuropeisk i sin framtoning, med stort inslag av reserverad färdväg, grässpår och gott om uteserveringar intill banan. De flerfärgade spårvagnarna väcker uppseende bland de många turisterna.I jämförelse med de ungefär lika stora städerna Malmö och Uppsala framstår Santa Cruz sedan 2007 som ett kollektivtrafikmässigt föredöme! Läs mer (utdrag): Sid 18-23

Spårvägars strömmatning. Spårvagnars strömförbrukning och belastning på likriktarstationer har studerats i en mastersuppsats vid Chalmers. Ett datorprogram för beräkning har utarbetats. Läs mer (utdrag): Sid 24-25

Debatt: Nya vagnsupphandling för Spårväg city? Noggrann analys krävs! Inför eventuell ny upphandling av vagnar för Spårväg city krävs noggrann analys av marknadsutbudet. Kan multiledvagnar numera ha vidare användning än ren innerstadstrafik? Är intressant utveckling på gång och möjlig att inkludera i en specifikation? Vilka kända koncept har visat sig ha eftersträvade egenskaper? Vilka tillverkare har nått framgång med sina koncept? Läs mer (utdrag): Sid 26-30