Modern Stadstrafik nr 1/2013

Ny spårväg i Casablanca. Den 12 december 2012 invigdes den nya spårvägen i Casablanca under högtidlig närvaro av bland andra landets kung, Muhammed VI. Linjen är 31 km lång och har 48 hållplatser. För trafiken finns 37 parkopplade hellåggolvsspårvagnståg. Spårvägens kapacitet anges till 250 000 passagerare per dag. Läs mer: Sid 4-7

Rik senhöst för franska spårvägar. Inom några veckor i november och december har sex spårvägssträckor invigts i Frankrike. En ny linje har skapats öster om Lyon, Dijons nya spårvägar har blivit en linje rikare och i Le Havre firades spårvagnarnas återkomst 121212 kl.12.12! Under tiden har tre förlängningar invigts runt Paris. Åtskilliga nya linjer står på tur. Läs mer: Sid 10-14

Studieresa till Tyskland. Den som gör en resa kan alltid lära sig något, är en bra sammanfattning på den studieresa som arrangerades för spårvägsfolk i Sverige, Norge och Danmark. Läs mer: Sid 23-26

Elektriska bussar – från Trolleymotion i Leipzig. Den tyska staten har länge haft en njugg inställning till forskning om och utveckling av trådbussar. Möjligen kan en vändning nu skönjas, med kombinationer av batteri- och trådbussar, och laddning under kontaktledning. Det var ett av projekten som presenterades vid organisationen Trolleymotions höstkongress i Leipzig. Läs mer: Sid 32-33