Modern Stadstrafik nr 4/2012

Ur innehållet:

Trångt – men effektivt. Efter Polens inträde i EU ges finansiella möjligheter att modernisera den hårt belastade kollektivtrafiken i landet. Produktion av hellågolvsspårvagnar av modernt västeuropeiskt snitt pågår sedan några år. En av dem är modellen Swing, tillverkad av företaget Pesa, tidigare en statlig stor järnvägsverkstad, nu i privata händer.Läs mer: Sid 4-8

För spår och väg: Bombardier Transportation arbetar oförtrutet vidare med systemet Primove, induktiv kraftöverföring mellan bana och fordon. Vid en pressvisning i maj demonstrerades både en spårvagn och en batteridriven skåpbil utrustade med energiöverföringssystemet. Läs mer: Sid 20-21

Lätta trådsystem. När spårväg skulle återintroduceras i Frankrike under 1980-talet var motstånd mot ”förfulande” kontaktledningar stort. Då utvecklades ett lätt ledningssystem, baserat på syntetiska bärlinor, med få komponenter i luften. Systemet finns också för trådbuss.. Läs mer: Sid 24-29

Garantera samkörbarhet. I Stockholm öppnas måhända för en ny spårvagnsupphandling. Viktigast av allt i så fall: se till att garantera de nya vagnarnas samkörbarhet på olika banor, skriver Thomas Lange i ett debattinlägg. Han anser också att det är dags för ett nytt spårvagnsrally i Stockholm, där tillverkarna ges möjlighet att i praktiken visa sina produkter. Läs mer: Sid 32-34