Modern Stadstrafik nr 3/2012

Ur innehållet:

Från staden ut på landet! Nottingham i England har en välbyggd spårväg som på ett fascinerande sätt kombinerar tät stadstrafik med snabb trafik av regional karaktär. Läs mer: Sid 4-6

Tvärbana Norr: Fortsatt intensivt arbete. Några förseningar gör att planerade avstängningar flyttas från hösten till våren 2013, men öppnandet av banan för trafik påverkas inte. Läs mer: Sid 14-17

Spårvagn i många skepnader: Stadler Variobahn presenteras.  Läs mer: Sid 20-21

Elektriskt drivna bussar. Modern Stadstrafik analyserar marknadsläget och framtidsutsikterna. Läs mer: Sid 24-27

Spårvagnsstäderna – förening med förhinder eller förslag? En genomgång av vad man gjort och vad man anser. Läs mer: Sid 30-31

Casablanca i Marocko: Spårvägen gör intåg i norra Afrika. Läs mer: Sid 32-34