Modern Stadstrafik nr 2/2012

Ur innehållet:

Nu byggs mot Solna station! Sedan början av året pågår byggnation också på sträckan Solna centrum–Solna station på Tvärbana Norr i Stockholm. Därmed är hela förlängningen under arbete. Spåranläggningen är så gott som färdigställd fram till Solna centrum. Läs mer: MS 2-2012 4-6

Nya spårbyggnadsmetoder. För nya spårvägsprojekt i Stockholm övervägs alternativa spårbyggnadsmetoder. Modern Stadstrafik har tagit del av några av planerna. Läs mer: MS 2-2012 10-11

Bussen som vill vara spårvagn. För runt tio år sedan var spårvägsliknande busstrafiksystem i ropet, mekaniskt, optiskt eller magnetiskt styrda. Erfarenheten av de system som sattes i drift är blandad. En återgång till konventionell bussteknik är dagens trend. Spårvägsliknande bussbanesystem kan dock ha en hel del positiva inslag. Modern Stadstrafik har varit i Douai och studerat Évéole. Läs mer: MS 2-2012 14-17

Att upphandla spårfordon. Erfarenheter och tips. Att upphandla spårfordon är en komplicerad process som innehåller många fallgropar. Det är lätt att hamna fel. Ragnar Thörnblom, i många år fordonschef hos SL, ger i denna debattartikel en mängd råd och tips, baserat på egna erfarenheter efter upphandling av ca 25 kilometer spårfordon.  Läs mer: MS 2-2012 23-26