Modern Stadstrafik nr 1/2012

Ur innehållet:

Spårväg eller Bus Rapid Transit? Lausanne i Schweiz väljer båda och säkrar därmed både systemens unika egenskaper för sin kollektivtrafik. Läs mer:  Sid 4-7

Moderna depåförvaltningssystem håller reda på fordonen dygnet runt, i verkstaden, i tvätthallen och på linjen. Vare sig kollektivtrafiken utförs av bussar, spårvagnar, tunneltåg eller pendeltåg börjar och slutar trafikdagen alltid i depån. Modern
Stadstrafik har studerat hur moderna depåförvaltningssystem kan underlätta utsättningen av trafikdagens fordon. Rationaliseringspotentialen tycks vara betydande. Läs mer: Sid 16-17

Kompakta spårvagnar – nytt begrepp i fransk kollektivtrafik. Även mindre städer skaffar sig nya spårvägar och därför presenteras nu också särskilda spårvagnsmodeller lämpade för städer mer måttlig trafikbelastning. Både spanska CAF och franska Alstom har nyligen visat nya konstruktioner i kompakt format. Också prislappen tycks krympa … Eller är det introduktionserbjudanden? Läs mer.

Multiled- eller boggiespårvagn – hur ska man välja? Multiledspårvagnar har blivit i det närmaste standard för nya spårvägar, men antas ofta inte duga för äldre spårvägssystem med inte helt perfekt spåranläggning. Då propageras istället gärna för klassiska spårvagnskonstruktioner med fullt vridbara boggier. Hur är det med för- och nackdelar? Modern stadstrafik har frågat en expert. Sid 20-22

Vad får man göra vid en fordonsrenovering? Vår trafikhistoriker Leif Stolt filosoferar över vad man kan tillåta sig vid renovering av äldre kollektivtrafikfordon om syftet är att kunna ha dem i viss veterantrafik. Nya tider kräver nya lösningar, som dock kan förändra totalintrycket högst väsentligt. Läs mer: Sid 28-29