Modern Stadstrafik nr 6/2011

Ur innehållet:

Ny spårväg i Lund 2015? Lund står alltjämt först i kön av de skånska spårvägsstäderna Om allt går enligt planerna skulle första spårvagnen kunna rulla uppför Lundalänken i december 2015. Läs mer om planerna i Lund.  MS 6-2011 spv Lund

 

 

Stockholms spårvägs- och stomnätsstrategi. Hur ska Stockholms innerstad med alla planerade utbyggnadsområden kollektivtrafikförsörjas i framtiden?  SL och Stockholms stad har gemensamt utarbetat en strategi för det kommande nätet. Läs mer om idéerna för Stockholm. MS 6-2011 spv-strategi

Kompakta spårvagnar – nytt begrepp i fransk kollektivtrafik. Även mindre städer skaffar sig nya spårvägar och därför presenteras nu också särskilda spårvagnsmodeller lämpade för städer mer måttlig trafikbelastning. Både spanska CAF och franska Alstom har nyligen visat nya konstruktioner i kompakt format. Också prislappen tycks krympa … Eller är det introduktionserbjudanden? Läs mer. MS 6-2011 kompakt-spv

Spårvägsmiljard utan mål. Det saknas kreativa idéer för att locka bilister och för att uppnå FN:s miljömål när Lidingöbanan nu ska rustas för miljarder. Endast 30 procents passagerarökning kalkyleras när potentialen är betydligt större. Det hävdar förre chefen för Lidingöbanan, Kaj Hagström, i denna debattartikel. MS 6-2011 debatt